"on the track" translation into Hungarian

EN

"on the track" in Hungarian

EN on the track
volume_up
{adverb}

on the track (also: on the bum)
on the track

Context sentences for "on the track" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Gnomes darted here and there, calling out wildly, trying to track their prey.
A vadul ordítozó gnómok erre-arra rohangáltak, igyekeztek eltalálni az elfeket.
EnglishMontenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
Montenegrónak jó eredményeket kell elérnie a végrehajtás és a reformok terén.
EnglishThought I might get on the track of some fatal accident there, but nothing doing.
Arra számítottam, hogy talán ott történt valami végzetes baleset, de tévedtem.
EnglishIt is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
Most már a megvalósításra és a kézzelfogható eredményekre kell koncentrálni.
EnglishThe informal European Council next week will be the twin-track approach in action.
A jövő heti informális Európai Tanács az ikerpályás megközelítés alkalmazása lesz.
EnglishThe narrow-gauge track over there would be marginal for an object of that width.
A keskeny nyomtávú sínek nem megfelelőek egy ilyen szélességű tárgy számára.
EnglishBy his cries he must have run a long way after he knew the animal was on his track.
Kiáltásai után ítélve jó darabig futhatott, miután rájött, hogy a kutya őt üldözi.
EnglishPersonally I think that almost everything the report says is on the right track.
Személyesen azt gondolom, hogy majdnem minden, amit a jelentés állít, igaz.
EnglishAnd this was done so the government could track where text was coming from.
És ezt azért tették, hogy a hatalom le tudja követni honnan származik egy szöveg.
EnglishWe are well on track, and I hope we will get a result by the end of the year.
Mindannyian jó úton járunk, és remélem, hogy az év végére meg is lesz az eredménye.
EnglishThey track with what TRADER'S been feeding us from his sources, step for step.
Pontról pontra egyeznek azzal, amit KERESKEDÕ súgott meg nekünk a saját forrásaiból.
EnglishAt least, it had looked like a meteor's fiery track across the sky at first.
Legalábbis első pillantásra úgy tűnt, hogy meteor húz tüzes vonalat maga után.
EnglishThere'll be no more diversions until we track that Ilama down and kill him!
Nem lesz semmi mellébeszélés, amíg el nem kapjuk azt a lámát, és meg nem öljük!
EnglishThe track looks fast, he thought dreamily, and his eyes shifted to the box-top.
Lódulna a mezőny, gondolta Rosszcsont álmatagon, majd a doboz fedelére tévedt a szeme.
EnglishI even convinced Butch to try and track her by phone, and he had the same luck.
Még Butchot is megkértem, hogy próbálja telefonon megkeresni, ő sem járt szerencsével.
EnglishLost and afraid, he blundered through the woods until he stumbled out on a sandy track.
Ijedten botorkált a fák között, s addig tévelygett, míg végül egy földúthoz ért.
English'Then,' Grandpa continued, 'you start to lose track of things in your own mind.
- És aztán - folytatta nagyapa - kezdenek elkeveredni a fejedbe' a dolgok.
EnglishMaking sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
Az, hogy Balin a megfelelő útra lépjünk, természetesen alapvető fontosságú.
EnglishHave you never seen a trace of it, truly -- never seen its track in his eyes?
- Tényleg nem láttad az emlékét... nem láttad soha semmi nyomát a szemében?
EnglishAmong the fast-track circles, body language was essential, a taught skill.
Bizonyos körökben a testbeszéd létfontosságú, elsajátítandó tudománynak számított.