"on the understanding that" translation into Hungarian

EN

"on the understanding that" in Hungarian

EN on the understanding that
volume_up

on the understanding that
on the understanding that

Similar translations for "on the understanding that" in Hungarian

on adverb
on
understanding noun
to understand verb
Hungarian
that conjunction

Context sentences for "on the understanding that" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishI hav never pretended to an understanding of women, bu truly am I now in a maze.
Soha sem tettettem, hogy értem a nőket, de most aztán tökéletesen zavarban vagyok.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Meg kell ismertetni, meg kell magyarázni, hogy mit jelent az emberi jogok fogalma.
EnglishI do not share the prevailing understanding of what constitutes a market economy.
Nem osztom az azzal kapcsolatos uralkodó felfogást, hogy mi is a piacgazdaság.
EnglishI hope that I will continue to have your support and understanding in the future.
Remélem, hogy a jövőben továbbra is élvezem az Önök támogatását és megértését.
EnglishThen he suddenly understood, and the action came simultaneously with understanding.
Aztán hirtelen megértette, és a megvilágosodás pillanatában támadásba is lendült.
EnglishAnd gradually, we hopefully move closer and closer to understanding the world.
És így, fokozatosan, reményeink szerint közelebb jutunk a világ megértéséhez.
EnglishI believe a true understanding of Darwinism is deeply corrosive to religious faith.
Úgy hiszem, a darwinizmus valódi értelme alapjaiban ássa alá a vallásos hitet.
EnglishCommissioner, you gave your opinion on the Memorandum of Understanding with Ireland.
Biztos úr! Elmondta véleményét az Írországgal kötött egyetértési megállapodásról.
EnglishI could think of no one else who would be capable of understanding it, said Lyra.
- Senki más nem jutott eszembe, aki képes lenne megérteni ezt - mondta Lyra.
EnglishBishop, you are evidently a woman of great understanding.
Mrs. Bishop kezdte ünnepélyesen Poirot , ön láthatóan nagyon intelligens asszony.
EnglishEmbedded within that question is the key to understanding the science of happiness.
Elrejtve abban a kérdésben van a kulcs a boldogság tudományának megértéséhez.
EnglishRalph, looking with more understanding at Piggy, saw that he was hurt and crushed.
Ralph most megértette Röfit, s látta, hogy meg van bántva, s meg van alázva.
EnglishAn explanation, an understanding, could help us all avoid similar situations.
Meg akarom érteni a történteket, azért, nehogy még egyszer hasonló dolog történjen.
EnglishPeople who write such things have no understanding of collective agreement systems.
Azoknak, akik így fogalmaznak, fogalmuk sincs a kollektív szerződések rendszeréről.
EnglishWhen they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
Amikor azonban lejár e mandátumuk, ez az egyetértés gyakran lassanként eltűnik.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
EnglishThe victim would stare at him as if seeing a vision, as if understanding.
Az áldozat úgy meredt rá, mint aki jelenést lát - mintha most értette volna meg.
EnglishHowever, dialogue and intercultural understanding have faced some problems.
A párbeszéd és a kultúrák közötti megértés azonban olykor problémákba ütközik.
EnglishThere is a need for symmetry and understanding between the partners in many fields.
Sok területen szükség van a szimmetriára és a partnerek közötti megértésre.