"on the world stage" translation into Hungarian

EN

"on the world stage" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on the world stage" in context.

Context sentences for "on the world stage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCopenhagen showed that we need to rethink the role of Europe on the world stage.
Koppenhága rámutatott, hogy át kell értékelnünk Európának a világban játszott szerepét.
EnglishThis is what is expected of the Commissioner who represents Europe on the world stage.
Ez az elvárás az Európát a világ színpadán képviselő Bizottsággal szemben.
EnglishBarack Obama has rightly seen an opportunity to bring America back onto the world stage.
Barack Obama meglátta az alkalmat arra, hogy visszahozza Amerikát a világ színpadára.
EnglishIt has shown that we are only one of many players on the world stage.
Megmutatta, hogy csupán egy vagyunk a nemzetközi színtér sok szereplője közül.
EnglishA presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
Egy elnöki stílusú gurut, aki ott parádézik a világ színpadán és problémákat okoz?
EnglishHow can Europe be independent and have a political influence on the world stage?
Hogyan lehet Európa független és befolyásos a nemzetközi porondon?
EnglishThe EU cannot forget its role as a leading actor on the world stage in every respect.
Az EU nem feledkezhet meg a világ színpadán minden szempontból betöltött vezető szerepéről.
EnglishCommunity interests stand alongside national interests on the world stage.
Világszinten a közösségi érdekek a nemzeti érdekekkel párhuzamosak.
EnglishWe have got to punch above our weight on the European stage and the world stage internationally.
Súlyunknak megfelelően kell fellépnünk mind európai, mind globális szinten.
EnglishIf Europe wants to remain a serious player on the world stage, we must speak with one voice.
Egységes hangot kell találnunk ahhoz, hogy Európa komoly szereplő maradhasson világ szinten.
EnglishEurope must do the same if it is to continue playing a major role on the world stage.
Európának is ezt kell tennie, ha továbbra is meghatározó szerepet kíván játszani a világ színpadán.
EnglishIt would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Ez segítene abban, hogy az EU nagyobb egységességgel és következetességgel lépjen fel a világ színterén.
EnglishIts strategic aim is to ensure that its economy is open and competitive on the world stage.
Stratégiai cél számára az, hogy gazdasága nyitott legyen és versenyképes maradjon a világpiacon.
EnglishThey are scarcely even a nuisance on the world stage.
De bármennyire jelentéktelen volt is, a miniszterelnököt különösen bosszantotta.
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Mexikó és Brazília világban betöltött szerepe is egyre nő.
EnglishFor starters, no one hears the EU's voice on the world stage.
Először is, a világ színpadán senki sem hallja az Európai Unió hangját.
EnglishThe EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
Az EU semmi szín alatt nem feledkezhet meg arról, hogy övé az egyik vezető szerep a nemzetközi színpadon.
EnglishCan we accept pilot projects when one of our markets enters the world stage independently?
Elfogadhatunk-e kísérleti projekteket akkor, amikor egyik piacunk önállóan lép be a világ színterébe?
EnglishAll of this is starting to look ridiculous on the world stage.
Nemzetközi viszonylatban kezd mindez kissé nevetségessé válni.
English(EL) Mr President, there is no doubt that Brazil plays a significant commercial role on the world stage.
(EL) Tisztelt elnök úr! Kétségtelen, hogy Brazília jelentős kereskedelmi szerepet tölt be a világban.

Other dictionary words

English
  • on the world stage

Have a look at the English-Russian dictionary by bab.la.