"on this point" translation into Hungarian

EN

"on this point" in Hungarian

EN on this point
volume_up

This is a point on which Parliament has been very insistent.
Ebben a kérdésben a Parlament következetesen ragaszkodott az álláspontjához.
The Council's position on this point is currently unsatisfactory.
A Tanács jelenlegi álláspontja ebben a kérdésben nem megfelelő.
I agree completely with my colleague, Mrs Hirsch, on that point.
Ebben a kérdésben teljes mértékben egyetértek kollégámmal, Hirsch asszonnyal.

Context sentences for "on this point" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishThere was little point in manufacturing au- tomobiles that could not be shipped.
Aligha volt értelme autókat gyártani, ha egyszer nem lehetett elszállítani őket.
EnglishSo, in fact at this point there are only 200 breeding gharial left in the wild.
Valójában ebben a pillanatban mindössze 200 nemzőképes gaviál maradt a vadonban.
EnglishI would just point out once more that your Group was evidently not in agreement.
Ismét rámutatnék, hogy az Ön képviselőcsoportja nyilvánvalóan nem értett egyet.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishWe hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
Reméljük, hogy a biztos úr határozott javaslatokat tesz majd ezzel kapcsolatban.
EnglishThis, in brief, is what I wished to say, dealing with each speech point by point.
Röviden ezt kívántam elmondani, pontról-pontra kitérve minden egyes felszólásra.
EnglishDraws a connector that starts with a circle and bends near a connection point.
Az elején körrel nyíló, egy kapcsolódási pontra mutató összekötő vonalat rajzol.
EnglishThere's no way we can trace it to the point of purchase and tie it to Bruno Frye.
Szinte lehetetlen kideríteni, hol vették, és hogy a vevő éppen Bruno Frye volt.
EnglishAt this point, I really don't need his testimony, but I need to fill some time.
Valójában nincs is szükségem a vallomására, de valahogy ki kell töltenem az időt.
EnglishInstead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Ahelyett, hogy ezen a ponton fokoznánk a Tanácsra gyakorolt nyomást, mit teszünk?
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Végezetül úgy vélem, az e témában folytatott vitában egy dologról nem beszéltünk.
EnglishOn that point, he said, allow me to give you my interpretation of her behavior.
Ha már itt tartunk, engedd meg, hogy kifejtsem, miként értelmezem a viselkedését.
EnglishFinally, I have one more point to make, and it concerns the correlation tables.
Végül még valamit szeretnék megemlíteni a megfelelési táblázatokkal kapcsolatban.
EnglishNow, Mr Schulz, let us come to what you identified as a point of disagreement.
Térjünk most rá, Schulz úr, arra a pontra, amelyet Ön nézeteltérésként említett.
EnglishThen we will have no starting point for negotiations in Copenhagen in December.
Ha így teszünk, a decemberi koppenhágai tárgyalásokon nem lesz kiindulópontunk.
EnglishAnother point arose during our discussions, one that nobody essentially disputes.
Vitáink során még az a kérdés is felmerült, hogy lényegében senki sem vitatkozik.
EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishYou had a point in asking why we should make it more complicated than necessary.
Értem, miért kérdezik azt, hogy miért kell a szükségesnél még bonyolultabbá tenni.
EnglishI appreciate that very much and I wanted to make that point here in Parliament.
Ezt igen nagyra értékelem, és ennek itt a Parlamentben is hangot kívántam adni.