"on this side" translation into Hungarian

EN

"on this side" in Hungarian

EN on this side
volume_up

on this side
At the bottom of this side, in smaller capitals, the name BRASHER.
Ezen az oldalon állt kisméretű nagybetűkkel a Brasher név.
On that side a ridge of rocks ended in a sheer cliff which overlooked a stone-strewn slope.
Meredek sziklafalban végződő kopár dombhát húzódott ezen az oldalon.
Only moonlight lit this side, and the study window was dark.
Ezen az oldalon csak a hold világított.
on this side

Context sentences for "on this side" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe said gently, My lord Lancelet, would you rather be at my lord Arthur's side?
- Lancelet uram - kérdezte gyöngéden -, szívesebben lennél Arthur urunk mellett?
EnglishThe Treloar Building was, and is, on Olive Street, near Sixth, on the west side.
A Treloar-ház ott állt az Olive Streeten, a 6. utca közelében, a nyugati oldalon.
EnglishThe Commission has moved swiftly to follow up both calls from the political side.
A Bizottság politikai oldalról gyorsan lépett a két felhívás követése érdekében.
EnglishKarli the robodog was by Twinkle's side, the plastic bones shaking under her fur.
Karli robokutya Csillám mellett ült, műanyag csontjai rázkódtak a bundája alatt.
EnglishTodd are in a corner on the other side of the room.
Sara Plankmore Wilcox és S. Todd a terem túlsó végében, az egyik sarokban vannak.
EnglishSo is the door on the far side of the big central room, the one to the outside.
A nagy központi szoba túlsó végén nyitva a másik is, amelyik a külvilágba vezet.
EnglishSoldiers were swarming from every side of the quadrangle; shots sliced the snow.
Katonák sereglettek elő az udvar négy sarkából; lövések hasították fel a havat.
EnglishOn the other side is a terrorist organisation whose real identity is not known.
A másik oldalon egy terrorista szervezet áll, amelynek valódi kiléte nem ismert.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishAn IRA driver was shot, and his car plowed into people on the side of the street.
Egy IRA-s sofőrt lelőttek, és a kocsija az utcán várakozó emberek közé hajtott.
EnglishAnd if happiness is on the opposite side of success, your brain never gets there.
És ha a boldogság a sikerrel ellentétes oldalon van, az agyunk sosem fog odaérni.
EnglishThe clacking typewriter on the other side stopped for a moment, and then went on.
A túloldalon egy pillanatra elhallgatott az írógépkattogás, aztán folytatódott.
EnglishAnd also with the result of causing it to turn upon its master at the other side.
Sőt, mi több, fel is korbácsoltam támadó ösztönét a nádpálcám éles suhintásaival.
EnglishMaybe they treat me well because I’m a chicken colonel on the winning side.
Lehet, hogy azért rendesek, mert egy nyamvadt ezredes vagyok a győztes oldalon.
EnglishShe seemed to rub along his side and Creideiki thought he could almost feel her.
Nukapai mintha nekidörgölőzött volna; Creideiki szinte érezte a bőrén az érintést.
EnglishFor weeks, we have tried again and again to put the starting case to one side.
Heteken keresztül megpróbáltuk a kiindító esetet az egyik fél oldalára helyezni.
EnglishWe, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
Nekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
EnglishEddings tried to roll to the left, and that exposed the right side of his neck.
Megpróbált balra elhajolni, ezzel a mozdulattal azonban föltárta védtelen nyakát.
EnglishIt was a round building stuck to the side of a mausoleum like a cancerous growth.
Kör alakú épület, ami úgy tapadt a mauzóleum oldalához, akár egy rákos kinövés.
EnglishPoirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
Poirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.