"on this topic" translation into Hungarian

EN

"on this topic" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on this topic" in context.

Similar translations for "on this topic" in Hungarian

on adverb
on
this pronoun
Hungarian
topic noun

Context sentences for "on this topic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
Legalább a digitális egységes piac témája végre bekerült az EU prioritásai közé.
EnglishI would like to thank Parliament for its interest and involvement in this topic.
Szeretném megköszönni a Parlament e téma iránti érdeklődését és részvételét.
English(DE) Mr President, the Estrela report yesterday covered a very important topic.
(DE) Elnök úr! Tegnap az Estrela-jelentés igen fontos kérdéssel foglalkozott.
English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Tisztelt Elnök úr! Nincsen ellenvetésünk a téma napirendre kerülését illetően.
EnglishAnd if you tested him, he would answer every question correctly on that topic.
Ha megkérdezed mit kell tenni pontosan fog válaszolni a témával kapcsolatban.
EnglishThis topic of resilience is very personal to me and in many ways has shaped my life.
A rugalmasság témája nagyon személyes számomra, és sok módon formálta az életemet.
EnglishLet us combine our tasks, and the topic will be before Parliament again in February.
Tegyük össze a teendőinket, a téma februárban itt lesz újra a Parlament előtt.
EnglishI would like to thank Parliament for the interest it has shown in this topic.
Szeretném megköszönni a Parlamentnek a szóban forgó téma iránti érdeklődését.
EnglishThe future of children is a topic requiring and deserving of our attention.
A gyermekek jövője olyan téma, amely megkívánja és meg is érdemli a figyelmet.
EnglishWe have had long discussions on this topic, but a majority was against it.
Hosszú vitákat folytattunk ebben a témában, és a többség ellene foglalt állást.
EnglishI hope that it will be able to do this by approving the resolution on this topic.
Remélem, hogy a kérdésre vonatkozó állásfoglalás elfogadásával képes lesz ezt megtenni.
EnglishThere remains a third topic that you have also mentioned: political declarations.
Marad tehát az Önök által is említett harmadik téma: a politikai nyilatkozatok kérdése.
EnglishI discussed this same topic only last week with Tanchet the under-torturer.
- Éppen erről a témáról beszélgettem a múlt héten Tanchettel, az alhóhérral.
EnglishThe first meeting of the Member States on this topic was held in Prague on 13 January.
A tagállamok a témával kapcsolatban január 13-án, Prágában üléseztek először.
EnglishEven now, Hari realized he would have some difficulty discussing the topic.
Hari rádöbbent, hogy nehézségei támadhatnak, ha erről a témáról kezdenek vitatkozni.
EnglishI can tell you that tomorrow, we are going to our first country visit on this topic.
Elmondhatom, hogy ezzel kapcsolatban holnap látogatunk el az első országba.
EnglishI therefore hope that this topic will also be addressed when we discuss the Green Paper.
Ezért remélem, hogy a zöld könyv vitájánál ezt a témát szintén érinteni fogjuk.
EnglishI would ask all my fellow Members to also take an interest in this topic.
Szeretném megkérni képviselőtársaimat, hogy e téma iránt is mutassanak érdeklődést.
EnglishThe second major topic in the field of energy is energy efficiency and renewable energy.
Második nagy energetikai témakör az energiahatékonyság és a megújuló energiák.
EnglishAs Mrs Bauer has said, the topic we are debating is as old as the Treaty of Rome.
Ahogy Bauer asszony is mondta, a vitánk tárgyát képező téma egyidős a Római Szerződéssel.

Other dictionary words

English
  • on this topic

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.