"on time" translation into Hungarian

EN

"on time" in Hungarian

EN on time
volume_up

on time
At the same time, Kelly's remark about 'just in time' puzzled her.
Ugyanakkor nem tudta, mihez érkeztek "éppen időben"?
Can the designated money flow into the designated projects within the designated time?
Megfelelő időben eljut-e a megfelelő pénzmennyiség a megfelelő projektekhez?
That was the right approach to take and it had my express support at the time.
Ez helyes megközelítésnek bizonyult, amelyet abban az időben kifejezetten támogattam.
Fifty miles to the west, USS Charlotte was doing much the same thing, at exactly the same time.
Ötvenmérföldnyivel nyugatabbra a USS Charlotte pontosan ugyanekkor pontosan ugyanezt tette.
Outside the door, you are approaching at exactly the same time, to the nearest second.
Pontosan ugyanekkor, másodpercnyi pontossággal felbukkannak önök is.
Then at precisely the same time Boeing's complaint to the WTO appears.
Majd pontosan ugyanakkor megjelenik a Boeing panasza a WTO keretében.
on time
This takes time and the Abyei issue certainly did not help.
Ez időigényes feladat, és Abyei ügye természetesen nem jött jókor.
Scott Garson sat up in time to see the Cadillac bearing down on him.
Scott Garson épp jókor ült föl, hogy megpillanthassa a feléje forduló Cadillacet.
Ah, Watson, you have just come at the right time.
Kedves Watson, mennyire örülök, épp jókor érkezett!

Context sentences for "on time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Mindamellett, úgy vélem, hogy ezen a ponton lehetetlen lett volna többet elérni.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Itt az ideje, hogy az EU cselekedjen, és szolidaritást mutasson az izlandiakkal.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Ugyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishSurprised me at the time because I had an idea the old horse had gone to Norway.
Nagyon meglepődtem, tudniillik azt hittem, hogy az öregfiú elutazott Norvégiába.
EnglishAnd indeed, it is doubtful that anyone among us at that time knew the full story.
Kétséges, hogy annak idején nálunk ismerte volna még valaki a teljes történetet.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
Az ingatlanvásárlás mindhárom esetben megfelelő jogi eljárás keretében történt.
EnglishIt is true that at the time the fund was created, this was not actually possible.
Igaz, hogy az alap létrehozásának időpontjában ez valójában nem volt lehetséges.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishIf you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
Ha akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
EnglishI think, dear brother, that we're wasting our time here,' she said to Sparhawk.
Azt hiszem, kedves bátyám, csak az időnket vesztegetjük mondta a nő Sparhawknak.
EnglishI thought I had mispronounced the Jawa word for greeting the first time I asked.
Azt hittem, rosszul ejtettem ki a az üdvözlés szót, amikor a kérdést feltettem.
EnglishAt last there came a time when he blinked and saw that his hands had been untied.
Végül eljött az az idő, amikor hunyorogva arra eszmélt, hogy kioldozták a kezét.
EnglishCaerid, would there be time for me to visit Kahle Rese before leaving?
Caerid, van még módom rá, hogy távozás előtt meglátogassam Kahle Resét? kérdezte.
EnglishAs Holmes would've pointed out, during the time in question, something was afoot.
Holmes valahogy így fogalmazna, a kérdéses időpontban valami lógott a levegőben.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Sargentini asszony, biztosíthatom arról, hogy túlléptük a 45 perces időkeretet.
EnglishBut let me ask you, you know, about the time you saw the ghost of Oncle Julien?
Kérdeznék valamit arról az alkalomról, amikor te láttad Julien bácsi kísértetét.
EnglishThis will be being done for the first time and is a very extensive undertaking.
Erre most először fog sor kerülni, és igen nagyszabású vállalkozásnak ígérkezik.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Ezért sokkal nehezebb eredményeket elérni, de mindenképpen sikerrel kell járnunk.