"on your behalf" translation into Hungarian

EN

"on your behalf" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on your behalf" in context.

Similar translations for "on your behalf" in Hungarian

on adverb
on
you pronoun
Hungarian
behalf preposition
Hungarian

Context sentences for "on your behalf" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSir Pom-Pom served as my loyal escort, and also went questing on your behalf.
Sir Pom-Pom hűséges kísérőm volt az úton, és egyben felséged érdekében is járt.
EnglishYou thought I killed her out of altruism on your behalf, did you?
Csakugyan azt hitte, hogy Arlenát a maga iránt érzett szimpátiából öltem meg?
EnglishMy ability to negotiate on your behalf will be greatly reduced if you cross that line.
Ha átlépi ezt a határvonalat, jóval nehezebb helyzetben leszek, amikor az ön nevében tárgyalok.
EnglishWould you let me make informal representations on your behalf?
Megengednék, hogy nem hivatalos minőségben közbelépjek az önök érdekében?
EnglishIf I am to make inquiries on your behalf, I shall have to frequent taverns, Digon said.
- Ha kérdezősködnöm kell a megbízásodból, akkor sok kocsmát végig kell járnom - magyarázkodott Digon.
EnglishPut it on, and be thankful for the sacrifices I make on your behalf.
Vedd fel, és légy hálás az áldozatokért, amelyeket érted hozok.
EnglishNext week I go to the Security Council, on your behalf too.
A jövő héten az Önök nevében is részt veszek a Biztonsági Tanács ülésén.
EnglishI have been retained on your behalf by The RAMJAC Corporation.
A PANAMORC Részvénytársaság bízott meg az ön képviseletével.
EnglishWe will submit these proposals to the Council on your behalf.
E javaslatokat a Parlament nevében terjesztjük a Tanács elé.
EnglishI expressed the thanks of the European Parliament at length on your behalf at the reception two days ago.
A tegnapelőtti fogadáson az Önök nevében is kifejeztem számára az Európai Parlament köszönetét.
EnglishI am ready for my part - ready to exert my efforts on your behalf.
Ami engem illet - örömmel teszek meg mindent.
EnglishYou make him resident curator, to run and maintain this property on your behalf and on behalf of Tommy and Jerome.
Kinevezed állandó gondnoknak, hogy vezesse és karbantartsa a birtokot Jerome, Tommy, és a te nevedben.
EnglishA few argued quite vigorously on your behalf.
Néhányan meglehetős eréllyel érveltek az érdekedben.
EnglishYou want me to speak to him on your behalf.
Azt kívánod, hogy beszéljek vele ennek érdekében.
EnglishBut now that I see your incomprehensible stubbornness I no longer feel any wish whatsoever to intercede on your behalf.
Most azonban látom érthetetlen makacsságát; és elmegy a kedvem, hogy a legcsekélyebb mértékben is kiálljak magáért.
EnglishRules are being bent on your behalf, Strauss.
A szerencse magának kedvezett, Strauss.
EnglishSpeaking on your behalf, master, I accept.
Az ön nevében elfogadom a bocsánatkérést.
EnglishI shall exert my efforts in your behalf.
Minden tőlem telhetőt el fogok követni.
EnglishWherefore shew ye to them, in the sight of the churches, the evidence of your charity and of our boasting on your behalf.
Tanúsítsatok szeretetet irántuk, és bizonyítsátok be az egyházak színe előtt, hogy a veletek való dicsekvésem nem alaptalan.
EnglishIn my view, that is how Europe should work, and that is what I do every single day on your behalf and will continue to do.
Véleményem szerint így kell Európának működnie, és én ezt teszem minden egyes napon az Önök nevében, és továbbra is ezt fogom tenni.

Other dictionary words

English
  • on your behalf

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.