"opaque" translation into Hungarian

EN

"opaque" in Hungarian

EN opaque
volume_up
{adjective}

opaque
The window was opaque, but I saw the dark red blur clearly in my imagination.
Az ablak átlátszatlan volt, de képzeletemben tisztán láttam a sötétvörös foltot.
Enter a number between 0% (opaque) and 100% (transparent).
Adjon meg egy számot 0% (átlátszatlan) és 100% (átlátszó) között.
There was only one opaque wall to inspect.
Egyetlen átlátszatlan falat talált, amit megvizsgálhatott.
opaque (also: doltish, lumpish, poky, dim-witted)

Synonyms (English) for "opaque":

opaque

Context sentences for "opaque" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTaking into account that the tax system is opaque and irrational, I voted against.
Ellene szavaztam figyelembe véve, hogy az adórendszer nem átlátható és nem ésszerű.
EnglishThe report is made up of 61 points and it is exhaustive but in my opinion very opaque.
A jelentés 61 pontból áll és kimerítő, de véleményem szerint nagyon homályos.
EnglishEven the directors of major banks no longer understand these opaque instruments.
Már a nagyobb bankok igazgatói sem értik ezeket a homályos eszközöket.
EnglishThe wax coating the form had cooled, growing more opaque with every passing moment.
A viaszborítás kihűlt, s minden pillanattal egyre kevésbé látszott át.
EnglishAcross the street, Valeri Petrofsky was in his sitting room behind the opaque net curtains.
Az utca túloldalán Valerij Petrovszkij a nappaliban volt, az áttetsző függöny mögött.
EnglishBut unfortunately, the ocean is opaque, and we can't see what's going on.
De az óceán sajnos nem áttetsző, és nem látjuk, hogy mi zajlik benne.
EnglishShe stared at me with immense curiosity and utter fearlessness, eyes opaque, mouth hard.
Az asszony roppant kíváncsian és abszolúte félelem nélkül bámult rám.
EnglishHow opaque his voice sounded, how filled with living fluid and effort.
Mily erőlködő és fénytelen volt a hangja, hogy átitatta az élet nedve!
EnglishWhat use was psi, if its messages were too opaque to be deciphered?
Mi haszna a pszinek, ha az üzenetei túl homályosak ahhoz, hogy értelmezni lehessen őket?
EnglishCairo, sitting beside the boy on the sofa, looked at Spade with questioning opaque eyes.
Cairo, aki még mindig a díványon ült, a fiú mellett, fátyolos szemmel, kérdőn nézett Spade-re.
EnglishThe completely opaque and misleading expression 'a European solution' must be taken out.
A teljességgel homályos és félrevezető "európai megoldás” kifejezést törölni kell a szövegből.
EnglishAbout thirty hours after launching the men noticed that all their ports were turning opaque.
Indulás után körülbelül harminc órával észrevették, hogy a hajóablakok átlátszatlanná váltak.
EnglishThe Ska are not only inscrutable and opaque in their conversation, but large in their manner.
A skák nem csupán a beszédjükben kiismerhetetlenek, de a viselkedésükön sem lehet eligazodni.
EnglishThe Demon seated himself, opaque eyes lidding contentedly.
A démon elhelyezkedett, elégedetten behunyta opálos fényű szemét és nem mozdult többé.
EnglishOnce he looked away, the delicate dewdrops on a lush rose would collapse into a crude block of opaque backdrop.
- Ah, Newton!- kiáltott Voltaire az utcákon végtelen folyamként hömpölygő tömegbe.
English'Gear that is worryingly opaque to my senses, which it shouldn't be.
Olyan szerkezet, ami aggasztóan látható az én érzékelőimmel, pedig elvileg nem kellene neki látszani.
EnglishI felt my eyes becoming opaque as if a wall had gone up to seal off the windows of my thoughts.
Szemem elsötétült, akárha fal zárta volna el lelkem ablakait.
EnglishThey were silent on the mountain-top while the opaque look appeared in Jack's eyes and passed away.
Jack szeme egy pillanatra elhomályosult, aztán megint kitisztult.
EnglishThe opaque window revealed a hint of moonlight glowing into the room.
A tejüveg ablakon át látta a terembe besütő holdfényt.
EnglishThe needle inside the greasy, almost opaque dial bad danced up to two hundred and fifteen pounds per square inch.
A mutató a zsíros, homályos üveg mögött már a kétszáztizenötösön táncolt.