"open a can" translation into Hungarian

EN

"open a can" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open a can" in context.

Similar translations for "open a can" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
a article
a-
Hungarian
can noun
to can verb

Context sentences for "open a can" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYeah, Briggs said, popping open his can and handing the other to McLanahan.
- Igen - válaszolta és kipattintotta az egyik dobozt, a másikat pedig McLanahannak nyújtotta.
EnglishTell Creideiki I'll be back on duty before he can open a can of tuna.
Mondd meg Creidekinek, hogy megint szolgálatban leszek, mielőtt egy halkonzervet ki tudna nyitni.
EnglishFor most folks who die unexpectedly, we're the first faces their staring open eyes can't see.
A legtöbb tragikus hirtelenséggel elhunytnak a mi arcunk az első, amelyet tágra nyílt szeme nem lát.
EnglishHe pierced the lid and showed her how to open the can.
Kilyukasztotta a konzervdobozt, és megmutatta, hogyan kell kinyitni.
EnglishThe slightest spark or an open flame can blow us all to hell.
A legkisebb szikra, vagy tűz mindannyiunkat felrobbanthat.
EnglishIf a man keeps his eyes open, he can learn a great deal.
Ha az ember nyitva tartja a szemét, rengeteg mindent tanul.
EnglishThe poor of the open country can come into the cities.
A vidék szegényei is eljöhetnek a városokba.
English...so let's slice open this can of peaches.
...tehát szépen kinyitjuk vele ezt a konzervdobozt.
EnglishPopping open a can, he chuckled to himself.
Kipattintotta az egyik dobozt, és kuncogni kezdett.
EnglishDon't make me open a can of whup-ass on you.
Na ne provokálj itt engem, még jól seggbe rúglak.
EnglishWhy open a can of worms?
EnglishAn efficient and open ENP can provide multiple incentives for boosting economic, legal and social reforms in countries bordering the EU.
Egy hatékony és nyílt ENP sokféle ösztönzést biztosíthat az EU-val határos országok gazdasági, jogi és társadalmi reformjainak fellendítéséhez.
EnglishAn open society can only be realised when the separation of religion and state is implemented in the constitution and throughout the system of government.
A nyílt társadalom csak úgy valósulhat meg, ha az alkotmányban és a kormányzati rendszer egészében bevezetik a vallás és az állam különválasztását.
EnglishThe family is another entry point where open-mindedness can either be hampered or nurtured, very much depending on individual upbringing.
A család egy másik belépési pont, ahol a nyitott szellemiséget vagy táplálni vagy elfojtani lehet, nagyrészt attól függően, hogy valaki milyen neveltetésben részesült.
EnglishItaly's decision to turn away European citizens is an extreme measure that clearly shows that open borders can also have negative consequences.
Olaszország döntése, hogy európai polgárokat utasít ki, radikális intézkedés, ami nyilvánvalóan mutatja, hogy milyen negatív következményei lehetnek a nyílt határoknak.
EnglishIt didn't matter if you wanted one sardine or twenty, you still had to open the can and look at all of them; you had to smell that horrible fish-oil stink.
Akár egyetlen szardíniára éhezett meg az ember, akár húszra, a dobozt akkor is ki kell nyitni, látni kell az egész sort, be kell szívni a halolaj undorító bűzét.

Other dictionary words

English
  • open a can

Translations into more languages in the bab.la Danish-English dictionary.