"open access" translation into Hungarian

EN

"open access" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open access" in context.

Similar translations for "open access" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
access noun

Context sentences for "open access" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis solution will certainly please the supporters of open access to the internet.
Ez a megoldás bizonyára tetszeni fog az internethez való nyílt hozzáférés támogatóinak.
EnglishThat also implies open access to the Internet for children and young people.
Ez azonban azt is jelenti, hogy a gyerekek és a fiatalok is szabadon hozzáférhetnek az internethez.
EnglishOpen access to judicial review in contentious cases would, in my view, be a sure guarantee.
Vitás esetekben a bírósági felülvizsgálat lehetősége véleményem szerint biztos garancia lenne.
EnglishHet Nkik turned back to the engines, tearing open an access panel and adjusting the delicate electronics.
Het Nkik visszafordult a motorokhoz, kinyitott egy panelt, és állított valamit a finom elektronikán.
EnglishAttempting to open up access to life-long learning combats poverty.
Az élethosszig tartó tanulás mindenki számára hozzáférhetővé tételére tett kísérlet a szegénység elleni küzdelem része.
EnglishWe do not think that monopolies are the answer to open internet access and everything we believe in.
Nem gondoljuk, hogy a monopóliumok jelentenék a választ a nyílt internethozzáférésre, és mindarra, amiben hiszünk.
EnglishStrict environmental management and sustainable use of resources, as well as open and equitable access.
Szigorú környezetközpontú gazdálkodás és az erőforrások fenntartható felhasználása, emellett szabad és egyenlő hozzáférés.
EnglishBut he has not given that guarantee, nor has he given open access for inspectors to look at his nuclear facilities.
Ámde Ahmadinezsád nem adott ilyen értelmű garanciát, és a vizsgálódó ellenőröket sem engedte be az atomlétesítményeibe.
EnglishIt is right that the 49 poorest countries in the world should get open access to our markets for everything but their arms.
Helyes, hogy a világ 49 legszegényebb országa a fegyverek kivételével mindennel nyílt hozzáférést kapjon piacainkhoz.
EnglishTo do that takes ten minutes from the moment you open the access door into the missile silo and requires a screw- driver and a flashlight.
Elég hozzá kinyitni egy ellenőrző ablakot, és kicserélni egy nyomtatott áramkört az irányítórendszerben.
EnglishTranslation is politically necessary for a proper archiving system which after all serves to allow open access to information.
A fordítás politikailag szükséges egy megfelelő archiváló rendszerhez, amely mindent egybevetve az információhoz való nyílt hozzáférést szolgálja.
EnglishThe developed countries must also open up access for developing countries either to technology or, more generally, to funding.
A fejlett országoknak meg kell nyitnia a fejlődő országok előtt a hozzáférési lehetőségeket a technológiákhoz, vagy általánosabb értelemben a finanszírozáshoz.
EnglishWhen I reached the boiler room unharmed, I rolled onto my back and scooted away from the open service access, anticipating the intrusion of a questing, pincered, bony appendage.
Hogy szemmel tarthassam a lényt, hátrálva bújtam be a szűkülő járaton át a helyiségbe, és eliszkoltam a nyitva álló lyuktól.
EnglishMoreover, I feel that everyone welcomes China's reaction, and the way in which the authorities have been open in terms of access and transparency.
Úgy vélem, hogy mindenki örömmel fogadta Kína lépéseit, és azt, hogy a hatóságok nyitottak voltak, főleg ami az országba való bejutást, és az átláthatóságot illeti.
EnglishWe also need to avoid a scenario where open access puts the existing dissemination of scientific research through subscription journals at risk.
Azt a lehetséges forgatókönyvet is el kell kerülnünk, hogy a nyílt hozzáférés veszélybe sodorja a tudományos kutatások bevett, tudományos folyóiratokon keresztüli terjesztését.
EnglishCould you confirm to this House that you will sustain the principles of open access for exactly the reasons you set out in response to Ms Riis-Jørgensen's question?
Megerősítené e Ház előtt, hogy fenntartja a nyílt hozzáférés elveit pontosan ugyanazokból az okokból, amelyeket a Riis-Jørgensen asszony kérdésére adott válaszában kifejtett?
EnglishWe must do everything possible, not only in multilateral negotiations but also in our bilateral negotiations, to safeguard genuine open access to markets in raw materials.
Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, nemcsak a többoldalú tárgyalásokon, de a kétoldalú tárgyalásainkon is, hogy védjük a nyersanyagpiacokhoz való, valóban nyílt hozzáférést.
EnglishPersonal weapons were invariably stowed in the overhead racks, in the open for easy access, because they were all soldiers, and they didn't feel very com­fortable without a usable weapon close by.
A kézifegyvereket viszont mindenki a poggyásztartóra tette, ahonnan könnyű volt lekapni egy katona akkor érzi magát biztonságban, ha a közelében tudja a fegyverét.

Other dictionary words

English
  • open access

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.