"open area" translation into Hungarian

EN

"open area" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open area" in context.

Similar translations for "open area" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
area noun

Context sentences for "open area" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe creation of an Open Aviation Area will bring economic benefits for both parties.
A nyílt légtér létrehozása gazdasági haszonnal jár majd mindkét félre nézve.
EnglishThey were all on fire, and bodies littered the open area around the houses.
Mindegyik épület lángokban állt, a házak közötti nyílt térségen holttestek hevertek.
EnglishTo the left was an open grassy area with a pavilion in the center for picnics.
Balra füves rész terült el, a közepén egy házikóval a piknikezőknek.
EnglishAn open area that had once been a city park was enclosed by a high, wooden fence.
A város egyik hajdani parkját építették körbe magas fakerítéssel.
EnglishThe ground was rising, and there was an open, sunlit area beyond.
A talaj emelkedni kezdett és a fák mögött egy nagy, napfényes területre ért.
EnglishHe skirted around the open area toward the south side of the village.
Körbesétált a letermelt paszta mentén a falu déli oldala felé.
English'The siege engines will pound the walls for a time now, and then more towers will come across that open area.'
Most egy darabig az ostromgépeké lesz a szó, aztán még több toronnyal érkeznek.
EnglishNot bad, considering the open area in which the firefight had taken place, but not good enough for Kham.
Nem rossz, ha tekintetbe veszik, hogy a tűzharc nyílt terepen zajlott, de Kham számára ez sem volt elég jó eredmény.
EnglishNow we looked at the clouds above this forest; we looked at the reforestation area, the semi-open area and the open area.
Számba vettük az erdő feletti felhőket, az újonnan telepített fákat, a nyílt és zártabb területeket.
EnglishOn one side of the open area was the library, and on the other was a configuration of smaller conference rooms and offices.
A szabad terület egyik részén a könyvtár helyezkedett el, a másikon pedig kisebb tárgyalók és irodák.
EnglishFigures streamed toward the open mall area of the nexus station, a room large enough for an audience of tens of thousands.
Ûrsiklók és kompok várakoztak egy hatalmas fedélzeten, rohamosztagosok ezrei meneteltek zárt alakzatban.
EnglishMy legs dangled in an unseen open area.
A lábam egy láthatatlan nyílt tér fölött himbálózott.
EnglishIt had no human crew; Quilan sat in what looked like a little used open area where pleasantly bland music played.
Nem volt emberi legénysége; Quilan egy kellemesen tágas térbvületben telepedett le, ahol semmitmondó zene duruzsolt.
EnglishThe negotiating mandate sets the objective of establishing an open aviation area between the European Union and Canada.
A tárgyalási felhatalmazás nyitott légiközlekedési terület létrehozását tűzte ki célul az EU és Kanada viszonylatában.
EnglishThe black Accord wandered aimlessly through the neighborhood and stopped near a tennis court in an open area called West Park.
A fekete Accord céltalanul kacskaringózott, mígnem aztán leparkolt a West Park nevet viselő területen lévő teniszpályánál.
EnglishIn the middle, a more lofty arched entrance provided access to a long open area, lower than the aisles and visible from the benches.
Középen egy szélesebb boltív vezetett egy hosszú nyílt területhez, mely a hajóknál alacsonyabban helyezkedett el, a padokról jól láthatóan.
EnglishThe Open Skies Agreement thus takes the first important step towards an Open Aviation Area without any restrictions on either side.
A nyílt égboltról szóló megállapodás tehát megteszi az első fontos lépést az egyik oldal által sem korlátozott nyílt légiközlekedési térség felé.
EnglishThe 2009 Agreement on civil aviation safety is a first step towards establishing a full Open Aviation Area between the EU and Canada.
A polgári légi közlekedés biztonságáról szóló 2009-es megállapodás volt az első lépés az EU és Kanada közötti teljesen nyílt légtér létrehozása felé.
EnglishAnother hall led to a large open area, and suddenly they were in a cafeteria, louder and more crowded than the lunchroom at school.
Egy újabb folyosó egy hatalmas terembe vezetett, és hirtelen a büfében találták magukat, ami zajosabb és jóval zsúfoltabb volt, mint az iskolai étkezde.
EnglishI stared at the open area behind the house, which from ground level seemed to have a natural slope, its slightly sunken outline no longer apparent.
A ház mögötti nyitott területre meredtem, amely a föld színével egy magasságból természetes domborulatnak tűnt, már nem tűntek föl enyhén megsüppedt körvonalai.

Other dictionary words

English
  • open area

Moreover, bab.la provides the English-German dictionary for more translations.