"open arms" translation into Hungarian

EN

"open arms" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open arms" in context.

Similar translations for "open arms" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
arms noun
to arm verb
arm noun

Context sentences for "open arms" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishArms open, Dorraine floated toward her two guests like Beauty's own embodiment.
Dorraine kitárt karral siklott vendégei felé, akár maga a megtestesült Szépség.
EnglishWe cannot just open our arms and welcome everyone released from Guantánamo.
Nem fogadhatunk tárt karokkal bárkit, akit kiengednek Guantánamóról.
EnglishIn primis: the ones who write about it, and Manutius will greet them with open arms.
Egyrészt azok, akik írnak, és őket a Manuzio tárt karokkal várja.
EnglishNevertheless, many citizens do not welcome the paying of taxes with open arms and with a smile.
Ugyanakkor sok állampolgár nem fogadja kitörő örömmel az adófizetést.
EnglishLiz stared at him with her mouth open, and in her arms first William and then Wendy began to cry.
Liz tátott szájjal bámult rá, s karjában előbb William, majd pedig Wendy bömbölni kezdett.
EnglishI held up my open arms to the blinding light, this molten silvery death.
Kitártam karomat a vakító fényben, az olvadt ezüst halálnak.
EnglishOn seeing the monk, he rose and advanced with open arms.
Amint meglátta a szerzetest, fölkelt és tárt karokkal közeledett feléje:
EnglishDespite these reservations, I welcome the micro-credit service in Poland with open arms.
Ezeknek a fenntartásoknak az ellenére tárt karokkal fogadom a mikrohitel szolgáltatást Lengyelországban.
EnglishOh, my darling, said his mom, coming to him with open arms.
Jaj, drágám! kiáltott fel a mamája, és kitárt karokkal feléje lépett.
EnglishThose who presented themselves as volunteers, signing on for three years, were welcomed with open arms.
A három évre szerződő önkénteseket tárt karokkal várta a hadsereg.
EnglishShe had her arms open—literally, not in greeting.
A férfi arra számított, felesége tárt karokkal fogadja majd.
EnglishShe will welcome you with open arms, I am sure; she would want to ask you for all sorts of little details about me.
- Bizonyára tárt karokkal fogadja önt, és tömérdek apró részletet akar majd megtudni rólam.
EnglishThen he bounces forward, spinning around, arms open wide.
Aztán elindul, s közben szélesre tárt karral forgolódik.
EnglishShe went aside, to the open arms of her family.
A lány arrébb ment, családja óvó szárnyai alá.
EnglishThe open arms were a trap, Carys knew it.
A két kitárt kar csapda volt, ezt Carys jól tudta.
EnglishEnough to open his arms to the morning sun.
Eléggé, hogy kitárja karjait a fölkelő napnak.
EnglishThey shall not welcome you with open arms.
EnglishShe moved back, against the door frame, watching an old woman with pale yellow hair open her arms to three small children.
Hátrahúzódott az ajtófélfáig, onnan nézett egy halványsárga hajú öregasszonyt, amint kitárja a karját három pöttöm gyereknek.
EnglishJust welcome you back with open arms?
EnglishHe advanced with open arms.
Nikiász kitárt karral közeledett feléje.

Other dictionary words

English
  • open arms

Even more translations in the English-Spanish dictionary by bab.la.