"open attitude" translation into Hungarian

EN

"open attitude" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open attitude" in context.

Similar translations for "open attitude" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
attitude noun

Context sentences for "open attitude" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIndeed, the new leaders are demonstrating a more open attitude.
Valójában az új vezetők nyitottabb magatartásról tesznek tanúbizonyságot.
EnglishTajikistan has demonstrated an open, constructive attitude to discussions on our shared challenges.
Tádzsikisztán nyitott, konstruktív hozzáállást mutatott közös kihívásaink megtárgyalása során.
EnglishWe welcome the more open attitude President Medvedev has taken to discussions with the EU on these issues.
Üdvözöljük az e kérdésekről az EU-val folytatott vitában Medvegyev elnök által tanúsított, nyitottabb hozzáállást.
EnglishThe Americans have shown a very open attitude so far.
Az amerikaiak eddig nagyon nyitottak voltak.
EnglishI welcome the more open attitude we are now seeing in the Commission, such as the forum which is now to be held.
Üdvözlöm a Bizottság részéről tapasztalható nyitottabb hozzáállást, amit ez a most megtartandó fórum is tükröz.
EnglishWe welcome the open attitude President Medvedev has taken in discussions with the EU concerning these issues.
Üdvözöljük azt a nyitottságot, amelyet Medvegyev elnök tanúsított az EU-val szemben ez ügyben folytatott tárgyalások során.
EnglishI expect an open and constructive attitude on the part of the Council, which will enable us to arrive at that clarification together.
A Tanácstól nyílt és konstruktív hozzáállást várok, amely lehetővé teszi, hogy ezt közösen megtegyük.
EnglishThat calls for consultation, for joint deliberations, for compromise, for an open attitude on the part of both the legislators.
Ez konzultációt, közös gondolkodást, kompromisszumokat és nyitott hozzáállást igényel mindkét jogalkotó részéről.
EnglishWADA's response to yesterday's proposal by UEFA and FIFA alone indicates that an open attitude is completely out of the question.
A WADA válasza az UEFA és a FIFA tegnapi javaslatára önmagában is jelzi, hogy a nyitott magatartás teljesen kizárt.
EnglishThe Commission should adopt a more open and proactive attitude towards information relating to infringement proceedings.
A Bizottságnak nyitottabb és kezdeményezőbb hozzáállást kell tanúsítania a jogsértési eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás iránt.
EnglishOnly an attitude open to dialogue and against any form of intolerance can provide a basis for protecting identities and values.
Csak a párbeszéddel szembeni nyitottság és az intolerancia minden formáját ellenző hozzáállás biztosíthatja az alapot az identitások és értékek védelméhez.

Other dictionary words

English
  • open attitude

More translations in the English-Danish dictionary.