"open door" translation into Hungarian

EN

"open door" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open door" in context.

Similar translations for "open door" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
door noun

Context sentences for "open door" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe helped her out of the car, and a sergeant held the door open for both of them.
Kisegítette a nőt a kocsiból, és egy őrmester tartotta mindkettőjüknek az ajtót.
EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishGlasgian also left the bulkhead door open, so that he could keep an eye on them.
Glasgian nyitva hagyta a pilótafülke ajtaját, hogy szemmel tudja tartani őket.
EnglishYou open the door and you see a ladder... and you climb up the rungs to success.
Kinyitja az ajtót és meglátja a létrát, fellépked a fokokon, hogy célba érjen.
EnglishCome into my study, said Sir Charles, and held open another door off the hall.
Gyertek be a dolgozószobámba mondta Sir Charles, és kinyitott előttük egy ajtót.
EnglishAs the doorman eased the front door open with a bow, the woman yelped in pain.
Amint a portás kinyitotta előttük az ajtót, az asszony fájdalmasan felsikoltott.
EnglishGloria Lane pushed the door open until it hit a chair occupied by Oliver McAdoo.
Gloria Lane akkorát taszított az ajtón, hogy az nekikoccant Olivér McAdoo székének.
EnglishSomehow she fumbled the door open and was out, shading her eyes against the glare.
Nagy nehezen kiszállt; tenyerével árnyékolta a szemét, amint a ragyogásba nézett.
EnglishLeaving the door open, he stood on one foot and took off his right shoe and sock.
Az ajtót tárva-nyitva hagyva fél lábra állt, lehúzta a cipőjét és a zokniját.
EnglishBut if only he could open the door a little further, see the full magnificence.
Csak egy kicsivel tágabbra nyithatná az ajtót, hogy láthassa a teljes pompát!
EnglishWithout responding, I pulled open the driver's door and climbed into the cab.
Egyetlen szó nélkül kinyitottam a vezető ülés ajtaját, és felmásztam a fülkébe.
EnglishThree minutes later the elevator door banged open on the shadowed third floor.
Három perccel később a liftajtó kicsapódott az árnyékos harmadik emeleti folyosón.
EnglishAnd a very strange chant came floating up the stairwell and through the open door.
Kimentem az ajtó előtti lépcsőpihenőre, lenéztem a lépcső tölgy-gipsz csigaházába.
EnglishFinding the wire in the opening behind the eye, Farl cut it and swung the door open.
Megtalálván a drótot a szem mögött Fart kettévágta és szélesre nyitotta az ajtót.
EnglishThe man and woman were already out of it, the servant holding the door open.
A férfi és a nő már kiszálltak belőle; egy hotelszolga tartotta nekik az ajtót.
EnglishErnest Harch was standing in the open bathroom door-way, blocking her escape.
Ernest Harch állt a helyiség nyitott ajtajában, elállva Susan menekülésének útját.
EnglishIt went from floor to floor, the grate rattling back, the brass door slamming open.
Megállt minden emeleten, a rácsos kapu zörögve kinyílt, a rézajtó kicsapódott.
EnglishWith a hand on her mother's back, Tess urged her toward the bedroom's open door.
Anyja hátára téve kezét, Tess a hálószoba nyitott ajtaja felé tuszkolta őt.
EnglishI turned away from her and moved out through the half-open door into a dark hallway.
Elfordultam tőle, és kifelé indultam a félig betett ajtón át a sötét folyosóra.
EnglishAt one side of the room a door stood open into a pale blue tiled bathroom.
A szoba egyik oldalán nyitva állt a halványkék csempés fürdőszobába vezető ajtó.

Other dictionary words

English
  • open door

Moreover, bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.