"open end" translation into Hungarian

EN

"open end" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open end" in context.

Context sentences for "open end" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe door gave onto another small room with an open door at the end of it.
Az ajtó egy másik, kisebb szobába nyílt, melynek túlsó felén az ajtó nyitva volt.
EnglishTwo windows seemed to be open in an end wall, but the smoke didn't move.
Mintha nyitva lett volna két ablak a legtávolabbi falban, a füst mégse mozdult.
EnglishPlace the open end, here, a few centimeters from the mouth and nose of the sleeping man.
A nyitott végét tartsa az alvó ember orra és szája elé pár centiméterre.
EnglishI found the trick catch this time and swung the door open at the end opposite the telephone.
Ekkor jöttem rá a trükkre, kilendítettem az ajtót a telefonnal szemben.
EnglishWhere it poked its open end, solid items vanished, whisked away to-elsewhere.
Amikor a szilárd tárgyak elérték a spirál alját, akkor eltűntek, talán el lettek szállítva valahová.
EnglishThen he made a cup out of his left hand, and he hit Don on the ear with the open end of the cup.
Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dont.
EnglishThey led to an open door at the end, where two more constables were posted: the entrance to the infamous study.
Hetvenéves korában, öt évvel ezelőtt, már köszvény és angina pectoris kínozta.
EnglishI have become more tolerant and open' (end of quote).
Toleránsabb és nyitottabb lettem” (eddig az idézet).
EnglishI will remain open-minded until the end of this debate and see if I am thus convinced, but, so far, I am afraid not.
A vita végéig nyitva hagyom annak a lehetőségét, hogy meggyőzzenek, eddig azonban ez még nem sikerült.
EnglishA packet of senna pod stood open at one end.
A polc egyik végén egy kibontott csomag szennagubó állt.
EnglishSomeone could end their open-eyed sleep.
Valaki abbahagyathatná velük a nyitott szemű álmot.
EnglishShe put the reference book back on an open shelf at the end of her desk, and opened the law book in front of her again.
Visszatette a kézikönyvet az íróasztala végében álló, nyitott polcra, és ismét felütötte az előtte fekvő jogi munkát.
EnglishI don't open until the end of the month.
Nem, a fellépés csak a hónap végén lesz.
EnglishThis is where you define whether windows that are open when you end the program are to be restored when you restart %PRODUCTNAME.
Az %PRODUCTNAME programból kilépéskor nyitva levő ablakok következő programindításkori visszahozását itt adja meg.
EnglishThe tritium in the warheads would stay in Russia, proba- bly to be sold eventually on the open market to end up on watch and instrument faces.
A robbanófejekben lévő trícium Oroszországban marad, valószínűleg végül a szabadpiacon kerül eladásra.
EnglishThere was a low coffee table and four chairs arranged around it, the grouping being open at one end to permit a fifth absent chair.
Egy alacsony dohányzóasztal körül négy szék állt úgy, hogy az asztal egyik végén hely maradt egy ötödik széknek is.
EnglishThe pole, with a hook on the end to open the high cellar windows, was leaning against one whitewashed brick wall.
A rúd, a végén kampóval, mellyel a magasan lévő pinceablakokat nyitották-csukták, az egyik fehérre meszelt téglafalhoz volt támasztva.
EnglishBrann shut the open end and latched it.
EnglishThe door at its end was open, and she could see into the room beyond, which was lit by cloth-filtered sunlight coming from the courtyard at the back.
A végében az ajtó nyitva állt, s látta a szobát, melyet bevilágított az udvar felől beszűrődő napfény.
EnglishHe looked down in time to see the Jumbo Chattery Teeth march from the open end of the torn paper bag on their funny orange shoes.
Még éppen időben nézett le, hogy meglássa, ahogy a Behemót Csattogó Fogsor kimasírozik a zacskó nyílásán mókás narancssárga lábain.
Other dictionary words
English
  • open end

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.