"open fields" translation into Hungarian

EN

"open fields" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open fields" in context.

Similar translations for "open fields" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
to field verb
field noun

Context sentences for "open fields" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLong-click to open the submenu, short-click to open the Fields
Kattintson hosszan az almenü, röviden pedig a Mezők párbeszédablak megnyitásához.
EnglishBy night, you'd be stuck in the soft earth of the graveyard or the open fields.
De arra egy faluba ütközne, amelyet csak az éjszakai temető süppedő útjain vagy a nyílt szántóföldeken kerülnél el.
EnglishWe had to drive up the river road until we came to open fields and leave the overseer there.
Fel kellett hajtanunk a folyó menti útra, amíg szabad mezőkre nem értünk, ahol otthagyhattuk a felügyelőt.
EnglishAnd when I climbed the steps, I found the gate open and the fields stretching to the woods in unbroken quiet.
Amikor felkapaszkodtam a lépcsőn, nyitva leltem a kaput, és a mezők néma nyugalommal nyúltak az erdőkig.
EnglishThe fires far out in the open fields were clearly visible.
A tüzek valóban tisztán kivehetőek voltak.
EnglishHe became agitated and stood, pacing near a false window that showed open-air fields on his home world of Helicon.
Felállt, az egyik álablak mellé lépett, amely mögött hazája, a Helicon egyik végtelenbe nyúló mezőjének képe szikrázott.
EnglishTynian rode out to the edge of the forest from time to time to scout out the movements of the num~faced men out in the open fields.
Tynian időről időre kijjebb lovagolt, hogy nyomon követhessék a nyílt mezőn kutató, érzelemmentes arcú emberekből álló csapatokat.
EnglishThey rode on around the city, Passing through open fields and sparse woodlands and keeping about a mile back from the city wall.
Megkerülték a várost; nyílt mezőkön és szórványos, ritkás facsoportokon haladtak keresztül, miközben tartották a városfaltól az egy mérföldes távolságot.
EnglishIt was with weary relief that he came down into a little hollow just before dusk, and saw chimney smoke and a stockade wall and open fields ahead.
Megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor még alkonyat előtt egy horpadáshoz ért és a távolban cölöpfalat látott kéményfüsttel egy nyílt mezőn.
EnglishIt was as if the larger, seated audience were the open casket of Jenny Fields that the slow- walking women had come to observe.
Úgy tetszett, mintha a nagyobb, leülepedett társaság Jenny Fields nyitott koporsója lett volna, amelyet a hátsó becsődülők és kisomfordálók elnéznek egy darabig.
EnglishThe forest wasn't deep enough for me; I'd roamed for miles through the mammoth redwoods, and then through scrub oaks and open fields and into dank impassable woods again.
Nem lehetett elég mély az erdő; mérföldeket csavarogtam a vörös mammutfenyők között, tölgyeseken át, ki a mezőre, vissza a járhatatlan, nyirkos erdőkbe megint.

Other dictionary words

English
  • open fields

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Thai-English dictionary.