"open file" translation into Hungarian

EN

"open file" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open file" in context.

Similar translations for "open file" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
file noun
to file verb

Context sentences for "open file" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRMB on a file tab and you can even select which open file to view from a menu list.
Azt is kiválaszthatja, melyik megnyitott fájl jelenjen meg a menülistából.
EnglishThis file could open up a lot of out-of-state business for me, you understand?
Ezzel a melóval az államon kivüli területek is megnyilnak nekem, világos?
EnglishIn his office, Henriksen lit up his personal computer and pulled open an encrypted file.
Henriksen irodájában bekapcsolta a számítógépét, és kinyitott egy kódolt fájlt.
EnglishEnter the file extension to use when you open a file without specifying a filter.
Adja meg a szűrő nélküli fájl megnyitásnál használt fájlkiterjesztést.
EnglishOpen WithLists all applications that can be used to open the selected file.
Megnyitás ezzelKilistázza az összes alkalmazást, mely képes megnyitni a kijelölt fájlt.
EnglishOpen ui.h fileOpens .ui.h file associated with the selected .ui.
Az ui.h fájl megnyitásaMegnyitja a kiválasztott.ui fájlhoz tartozó.ui.h fájlt.
EnglishOpen fileOpens an existing file without adding it to the project.
Fájl megnyitásaMegnyit egy már létező fájlt (de nem adja hozzá a projekthez).
EnglishI open the file and produce a copy of the demand letter Barry X. mailed to Great Benefit.
Kinyitom az aktát, és előveszem belőle a levelet, amit Barry X. küldött a Great Benefitnek.
EnglishCouldn't open the file for reading (check read permissions).
A fájlt nem sikerült megnyitni olvasásra (ellenőrizze az olvasási jogosultságot).
EnglishOpen as UTF-8Open this file in KDevelop as UTF-8 encoded text.
Megnyitás UTF-8 kódolássalMegnyitja a fájlt a KDevelopban UTF-8 kódolású szövegként.
EnglishAutomatically updates the contents of the link when you open the file.
Automatikusan frissíti a hivatkozás tartalmát a fájl megnyitásakor.
EnglishSpecify the name of the frame where you want to open the targeted file.
Adja meg a keret nevét, amelyben a célfájlt meg kívánja nyitni.
EnglishAdd to repositoryOpen file(s) in a client workspace for addition to the depot.
Hozzáadás az adatraktárhozMegnyitja a fájl(oka)t a kliens adatterületen, hogy hozzáadja az adatraktárhoz.
EnglishThe front-most open file that matches the XML filter criteria will be used to test the filter.
A szűrő tesztelése az XML-szűrőfeltételeknek megfelelő legelöl álló megnyitott fájlon történik.
EnglishCannot open temporary file to store mail from Pilot in.
Nem sikerült megnyitni a Pilotból érkező levelek átmeneti tárolására szolgáló fájlt.
EnglishWindows should use brandShortName; to open these file types:
A Windows a brandShortName; programot fogja használni a következő fájltípusok megnyitásához:
EnglishRemove from repositoryOpen file(s) in a client workspace for deletion from the depot.
Eltávolítás az adatraktárbólMegnyitja a fájl(oka)t a kliens adatterületen, hogy eltávolítsa az adatraktárból.
EnglishClose FileClick this to close the currently open HTML file.
A fájl bezárásaKattintson ide a betöltött HTML-fájl bezárásához.
EnglishOpen FileClick this to open a new picture or HTML file.
Fájl megnyitásaKattintson ide új kép vagy HTML-fájl megnyitásához.
EnglishCannot open the file %1 and load the string list.
Nem sikerült megnyitni a(z) %1 fájlt és betölteni a sztringlistát.

Other dictionary words

English
  • open file

Search for more words in the English-Swahili dictionary.