"open heart" translation into Hungarian

EN

"open heart" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open heart" in context.

Similar translations for "open heart" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
heart noun

Context sentences for "open heart" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd what happens is this can be implanted into a human heart without open heart surgery.
És az történik, hogy ezt implantálni lehet egy emberi szívbe, nyílt szívműtét nélkül.
EnglishTrust no one until you are very sure of the heart to which you open your heart.
Ne szolgáltassa ki, amíg nem tudja, kinek tárja fel szívét.
EnglishAs for the Old Man, though he would open his heart to me, he seems locked in his dotage.
Ami a vénembert illeti, ő a keblére ölelne, de úgy tűnik, megfeneklett az aggkori elbutulásban.
EnglishThe open-heart surgery of 1985 seemed to have worked, and the pacemaker appeared to be doing the job.
Az 1985-ben elvégzett szívműtét szemlátomást sikerült, és a pacemaker jól működött.
English. - and never open my heart up-- you know, anything like that.
- Igen. - és soha nem nyitom meg a szívemet-- tudod, valami ilyesmi.
EnglishFinally she said, Why wont you open your heart?
- Miért nem nyitod meg a szíved? - kérdezte Nina hosszú hallgatás után.
EnglishThis same substance appears to have literally burst his heart open.
Olyan erejű, hogy szinte robbantotta a szívet.
EnglishAlmost in a whisper, she said, Open your heart, Joe.
- Nyissa meg a szívét, Joe - suttogta Rose alig hallhatóan.
EnglishOpen your heart to me, he said earnestly.
Nyisd meg előttem a szíved mondta a fiú, és komolyan ezt is akarta.
EnglishHer condition, open-heart surgery that as she required, would have been treated when she was a child.
Olyan volt az állapota, hogy nyílt szívműtétre volt szüksége, de ezt valójában gyerekkorában kellett volna rajta elvégezni.
EnglishMy grandfather's had a couple open-heart surgeries.
A nagyapámnak volt pár szívműtétje.
EnglishOpen-heart surgery in Nigeria -- big trouble.
Nyílt szívműtét Nigériában - nagy gond.
EnglishAnd you will not lay open your heart to me.
Nekem pedig nem fogod feltárni szívedet.
EnglishWe did 12 open-heart surgical patients successfully.
English. . open your heart to her, Joe.
- Nyissa... nyissa meg a szívét előtte, Joe.
EnglishOpen your heart, she said quietly.
- Nyissa meg a szívét - kérte Rose halkan.
EnglishAnd we were doing open-heart surgery.
Miközben nyílt szívműtétet végeztünk.
EnglishCale snapped open his eyes, heart racing.
Englishto open one's heart to sb
EnglishOpen your heart.

Other dictionary words

English
  • open heart

Search for more words in the English-Arabic dictionary.