"open house" translation into Hungarian

EN

"open house" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open house" in context.

Context sentences for "open house" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou could open the house simply by pulling it apart--it opened on a hidden hinge.
A házat egyetlen mozdulattal ki lehetett nyitni, kifordult egy rejtett zsanéron.
EnglishThe house is open to the spring rain, and the spring rain here is like a dream.
A ház kitárja magát a tavaszi esőnek, és a tavaszi eső itt olyan, akár egy álom.
EnglishMarius's house lay open to the elements as if an earthquake had broken it apart.
Marius házát mintha földrengés hasította volna ketté, hogy odadobja az elemeknek.
EnglishI've always said to Kylla that our House should open its doors, scan new horizons
Már régóta mondom Kyllának, hogy ablakot kellene nyitnunk a nagyvilágra...
EnglishBut any man whose door could be open in that house interested me.
De kíváncsi voltam mindenkire, akinek félig nyitva volt az ajtaja ebben a házban.
EnglishOn that very day, we declare the EU is an open house for such terrorist activists.
Ugyanezen a napon mi kijelentjük, hogy az EU nyitva áll az ilyen terrorista aktivisták számára.
EnglishThe Claytons keep open house - everyone who passes through stays with them.
A Clayton család szívesen látja vendégül azokat, akik ott utaznak át, azok náluk szállnak meg.
EnglishThe doors to the doll's house were open, and the lizards were everywhere underfoot.
A babaház ajtaja nyitva állt, a gyíkok a padlón szaladgáltak.
EnglishThe front door of the house flew open, and Kathy Burke ran onto the porch, down the steps.
A ház ajtaja hirtelen kipattant; Kathy Burke rohant ki a verandára.
EnglishHave we then, Llombaerth, the open support of House Starym?
- Akkor hát, Llombaerth, bírhatom a Starym Ház nyílt támogatását?
EnglishThe house was open for the viewing of the portrait by Rembrandt, of which Roelant was justly proud.
A ház nyitva állt, hogy bárki megcsodálhassa Rembrandt festményét, amelyre Roelant joggal büszke volt.
EnglishI'm ready to open my house if you will receive for me.
Kész vagyok megnyitni a házamat, ha leszel a háziasszonyom.
EnglishChris walked to the entry hall of the house, pulled open the door to the basement staircase and started downstairs.
Chris az előszobába ment, kinyitotta az alagsori lépcsőhöz vezető ajtót, és elindult lefelé.
EnglishBehind the screen the back door of the house was open.
A ház hátsó kapuja a rács mögött nyitva volt.
EnglishThat's why we have Parents Open House every October.
Ezért is tartunk nyílt napot minden októberben.
EnglishThen he pointing to one house, 'There they are all dead', said he, 'and the house stands open; nobody dares go into it.
Majd egy házra mutatva így folytatta: Ott már mindenki meghalt, a ház nyitva áll, de senki se mer bemenni.
EnglishThe iron gates of the great white house were open.
A nagy, fehér ház vaskapuja nyitva állt.
EnglishWe're having our Christmas open house tonight.
"Nyitott kapus" Karácsonyt szervezünk mára.
EnglishLet's get up to the cliff and open that house.
- Most siessünk a sziklára a házhoz.
EnglishThe house is open, guys, if you want to...

Other dictionary words

English
  • open house

Even more translations in the Polish-English dictionary by bab.la.