"open it up" translation into Hungarian

EN

"open it up" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open it up" in context.

Similar translations for "open it up" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
it noun
Hungarian
to up verb
up preposition

Context sentences for "open it up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAn attempt is being made to open Europe up to the outside by means of this procedure.
Most annak vagyunk tanúi, hogy ezen eljárással Európa megkísérel nyitni a külvilág felé.
EnglishGo down to this window right here, open it up, and then say whatever I say.
Gyere le ide ehhez az ablakhoz, nyisd ki, és mondd azt, amit én mondok.
EnglishSo let's all of us here follow Thomas' good example and really open ourselves up.
Kövessük Thomas példáját, és tárjuk fel magunkat egymásnak.
EnglishBut we cannot be asked to open everything up while Russia is closing everything down.
De nem kérhetnek arra bennünket, hogy minden piacot nyissunk meg, miközben Oroszország minden lezár.
EnglishSo, in order to be happy I have to open myself up to the opportunity that I might one day be sad.
Szóval, hogy boldog lehessek meg kell adnom a lehetőséget hogy egy nap talán szomorú lehessek.
EnglishNext round, four ceramics to open, ante up into the pot.
Következő játszma, négy agyag a kezdés, kérem tegyék meg tétjeiket.
EnglishThe group sequenced through gates and open locks, up toward the lashup.
A menet kapukon és nyitott zsilipeken haladt át.
EnglishIf we open this up, we get different perspectives on this story.
Ha ezt megnyitjuk, más nézőpontokból láthatjuk a hírt.
EnglishFourth pass, twenty-eight ceramics to open, ante up, please.
Negyedik kör, huszonnyolc agyag a tét, kérem, tegyék meg.
EnglishBuild a team, open it up, offer prizes and so on.
Hogyan kellene a csapatot kialakítani, díjakat kitűzni, és a többi.
EnglishTraders must be open and up-front about the main characteristics of the service provided.
A kereskedőknek nyíltnak és becsületesnek kell lenniük az általuk nyújtott szolgáltatások jellemzőivel kapcsolatban.
EnglishWhen he had turned the last page, he put both open hands up to cover his face and rocked slowly back and forth.
Amikor az utolsó lappal is végzett, két tenyerébe temette az arcát és előre-hátra ingatta a testét.
EnglishFifth pass, forty ceramics to open, ante up, please.
Ötödik kör, negyven agyag a tét, kérem, tegyék meg.
EnglishSo I decided that, instead of creating a product, what I was going to do was open this up to a whole bunch of co-developers.
Ezért egy termék létrehozása helyett, én inkább nyitottam egy nagy csoport társfejlesztő felé.
EnglishThird pass, eighteen to open, ante up, please.
Harmadik kör, a tét tizennyolc agyag, kérem tegyék meg.
EnglishIt was addressed to anybody who happened to open it up.
Mindenkinek szólt, aki történetesen kinyitja.
EnglishBehind me a rather remote and muffled voice seemed to be chanting the policemans litany: Open it up or well kick it in.
Mögöttem elég távolról és elmosódottan felhangzott a rendőrlitánia: Nyissa ki, vagy berúgjuk az ajtót!
EnglishSecond pass, ten ceramics to open, ante up, please.
Második kör, tíz agyag a tét, kérem, tegyék meg.
EnglishTotal capacity of the container means the volume in millilitres of an open container up to the rim of the opening.
A "tartály névleges űrtartalma" a nyitott tartály térfogata milliméterben, a tartály szájának pereméig mérve.
EnglishGo to the fridge, open it up and get yourself some.
Menj a hűtőhöz, nyisd ki, és töltsél magadnak.

Other dictionary words

English
  • open it up

Translations into more languages in the bab.la English-Esperanto dictionary.