"open kitchen" translation into Hungarian

EN

"open kitchen" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open kitchen" in context.

Similar translations for "open kitchen" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
kitchen noun
Hungarian

Context sentences for "open kitchen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd then the side window broke open and the kitchen table fell halfway through.
Aztán kitört az egyik ablak is, félig kilógott rajta a konyhaasztal.
EnglishThrough the open door to the kitchen he could hear Miss Pebmarsh busy at the sink.
A konyha nyitott ajtaján át hallotta, ahogy miss Pebmarsh a lefolyónál elzárja a vízcsapot.
EnglishCold air came in through the open kitchen door, raising a rash of gooseflesh on Jonesy's arms.
Hideg levegő áradt be a nyitott konyhaajtón, amitől Jonesy karja libabőrös lett.
EnglishThe kitchen was open to a family room that was furnished as humbly as the rest of the house.
A konyha egy nappaliba nyílt, amelynek berendezése éppoly szerény volt, mint a ház többi részéé.
EnglishI eat slowly, and listen to the quiet chatter emanating from the open windows of the kitchen and den.
Lassan eszem, és a konyha meg a nappali nyitott ablakán kiszűrődő beszédfoszlányokat hallgatom.
EnglishHe heard the kitchen door open and explode shut.
Hallatszott, ahogy a konyhaajtó nyílik, majd nagy robajjal becsapódik.
EnglishHer pale, scarred ankle wedged open the kitchen door.
Sebhelyes, fakó bokájával éppen csak rést tartott a konyhaajtón.
EnglishHe'd been out here just yesterday, looking for something to help him open a kitchen cabinet door that was swelled shut.
Csak tegnap járt idekint, keresett valamit, hogy kinyithassa az egyik konyhaszekrényt, aminek bedagadt az ajtaja.
EnglishHeard the kitchen door open and close.
Hallotta a konyhaajtó nyitódását, majd csukódását.
EnglishHe had hardly done more than open the kitchen screen door before both troopers were out of the car' one on each side.
Alig nyitotta ki a konyhai ajtót, mikor a hét rendőr már ki is ugrott a kocsiból, egyik az innenső, másik a túlsó oldalon.
EnglishMercy stood in the open kitchen door.
Mercy a konyha nyitott ajtajában állt.
EnglishShe went into the open kitchen- no more than a section of the giant main room-and filled a glass with water, and drank the water down.
Átment a nyitott konyhába amely csak egyetlen cikkelye volt a hatalmas nappalinak , töltött magának egy pohár vizet, megitta.
EnglishIt had been a good trip out with the boys, once they had met in the garage, and a good evening with excellent food cooked on the old open-hearth kitchen.
Jó útjuk volt a fiúkkal, miután a garázsban összetalálkoztak, és jó estéje, és nyílt tűzön készült pompás vacsorája.
EnglishShe led him past open kitchen-, bathroom-, and bedroom-doors in a cream and red living-room, apologizing for its confusion: Everything is upside-down.
Kitárt fürdőszoba-, konyha és hálószobaajtó előtt bevezette egy krémszín és vörös szalonba: Minden hegyen-hátán van még.
EnglishWhen I moved toward the open doorway between the kitchen and the next room, the cold air seemed to thicken, further muffling the transmission of sound.
Továbbindultam a konyhából a szobába, amikor éreztem, hogy a hideg levegő szinte besűrűsödik, és letompítja a hangokat is.
EnglishWell, Jesus, the younger of the two late ones, the girl, said; it was then I noticed Minnie standing in the half-open kitchen door.
Jesszusom! mondta a később érkezett két nő közül a fiatalabbik, a lány; akkor vettem észre, hogy Minnie is ott áll a félig nyitott konyhaajtóban.

Other dictionary words

English
  • open kitchen

Translations into more languages in the bab.la Spanish-English dictionary.