"open land" translation into Hungarian

EN

"open land" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open land" in context.

Context sentences for "open land" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIpan climbed tall trees and sat for hours surveying the open land ahead before venturing forth.
Amikor maguk mögött hagyták az embereket, a pánzok visszanyerték józan eszüket.
EnglishI went up the stairs in the whirlwind of his echoing cries, looked out the little barred window at the open land.
Baktattam fölfelé a lépcsőn a visszhangzó kiáltások örvényében, kinéztem a rácsos kisablakon a mezőre.
English'No one else would dare to ride through the open land, so full of foul Orcs, he said, so I was sent.
- Nem volt más, akinek lett volna mersze átlovagolni a csúf orkoktól nyüzsgő pusztán - mondta -, így hát engem küldött.
EnglishBy some feat of engineering he could see straight through a far gap into that open land which he knew to be Karsten.
Érdekes módon a domborulatok között egyenesen arra a síkságra látott, amiről tudta, hogy Karstenhez tartozik.
EnglishHe bought the paper for a modest amount, and he invested the rest of the money in two thousand acres of open land near Orlando.
Szerény összegért vásárolta meg a lapot, a többi pénzt pedig befektette kétezer hold földbe Orlando mellett.
EnglishTheir quick decision was to continue along the edge of the Mist Marsh until they reached open land to the east and then stop for the night.
Gyorsan eldöntötték, hogy addig mennek a mocsár partján, amíg ki nem érnek keleten a nyílt terepre; majd ott megállnak éjszakára.
EnglishWhen the open land broke before us, we were going so fast that the wind was the only sound, and I think I heard her laughing but I wasn't sure.
Amikor kigöngyölődött előttünk a síkság, olyan vágtába csaptunk át, hogy már csak a szél hallatszott meg az ő nevetése, bár ebben nem vagyok biztos.

Other dictionary words

English
  • open land

Search for more words in the Arabic-English dictionary.