"open letter" translation into Hungarian

EN

"open letter" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open letter" in context.

Similar translations for "open letter" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
letter noun
Hungarian

Context sentences for "open letter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn an open letter some 57 Chinese intellectuals called for the release of Hu Jia.
Egy nyílt levélben kb. 57 kínai értelmiségi szólított fel Hu Jia szabadon bocsátására.
English1 March: an open letter to the Federal Security Service of Russia.
Március 1.: nyílt levél Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálatának.
EnglishMiss Blacklock tore open her first letter which was a bill for repairing the kitchen boiler.
Miss Blacklock kinyitotta az első levelet: számla a konyhai bojlerről, amit nemrég hoztak rendbe.
EnglishThe foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.
Az alapítvány ösztöndíjasai ott nyílt levélben határolódtak el az alapítvány ilyen irányú politikájától.
EnglishFreedom of the press: last Friday, I received an open letter.
A sajtószabadság: múlt pénteken, egy nyílt levelet kaptam.
EnglishShe should've told me earlier, and she damned sure had no right to open die letter.
Már korábban szólnia kellett volna, továbbá ahhoz végképp szemernyi kétség sem férhet, hogy nem volt joga kinyitni a borítékot.
EnglishShe was terrorised by those letters to the extent that she was afraid to open the letter when it arrived at her door.
Ezektől annyira megrémült, hogy amikor a postaládából kiszedte, már fel sem merte nyitni őket.
EnglishHe had got to be alone to open that letter.
Egyedül kell maradnia, hogy kinyithassa a levelet.
EnglishHe locked his door behind him, flung his gloves one way and his coat the other, and ripped open the letter from Ricky.
Becsukta maga mögött az ajtót, kesztyűjét az egyik, felöltőjét a másik székre hajította, és feltépte a Rickytől jött levelet.
EnglishI tore open the letter (Poirot for once did not reproach me with untidiness) and extracted the printed sheet.
Föltéptem a borítékot Poirot ez egyszer nem vetette szememre, hogy rendetlen vagyok , és előhúztam a nyomtatott betűkkel írt papírlapot.
EnglishThat opinion is expressed, for example, in the open letter addressed to the UN Secretary General by a hundred scientists from all over the world.
Ezt a véleményt fejezte ki például száz tudós a világ minden tájáról az ENSZ főtitkárához címzett nyílt levélben.
EnglishI am in possession of an open letter sent to the Secretary-General of the United Nations and signed by 100 distinguished scientists from across the world.
Birtokomban van egy nyílt levél, amelyet az Egyesült Nemzetek főtitkárának küldtek, és amelyet 100 kiváló tudós írt alá a világ minden részéről.
EnglishThis is the razor-sharp conclusion of an open letter of 14 June which five human rights organisations have addressed to the foreign ministers of the European Union.
Ez a rendkívül éles következtetése egy június 14-i nyílt levélnek, amelyet öt emberi jogi szervezet írt az Európai Unió külügyminisztereinek.
EnglishI was not convinced by Mr Barroso's answer to Mrs Hübner's open letter, which indicated her concern, and, therefore, I expect to see a concrete statement soon.
Nem győzött meg Barroso úr Hübner asszony nyílt levelére adott válasza, amelyben aggodalmát fejezte ki, és ezért egy konkrét nyilatkozatot várok minél hamarabb.

Other dictionary words

English
  • open letter

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Dutch dictionary.