"open market" translation into Hungarian

EN

"open market" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open market" in context.

Similar translations for "open market" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
market noun

Context sentences for "open market" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen a market is open, there must also be surveillance mechanisms in place.
Amikor a piac nyitott, szükséges, hogy piacfelügyeleti mechanizmus is létezzen.
EnglishThe EU is all about an open market, and we have to care for EU citizens.
Az EU szándéka a nyitott piac, és nekünk gondoskodnunk kell az uniós polgárokról.
EnglishHowever, the fanatics of the open market persist and sign up to this.
A szabad piac fanatikus támogatói azonban kitartanak és továbbra is ezt akarják.
EnglishWith these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.
Ezekkel a kulcsokkal kinyithatják, de be is zárhatják a nyitott piachoz vezető kaput.
EnglishAbove all, we need to restore confidence in a free and open market.
Mindenekelőtt vissza kell állítanunk a bizalmat a szabad és nyílt piac iránt.
EnglishHow came the stone into the goose, and how came the goose into the open market?
Hogyan került a gyémánt a libába, és hogy került a liba a piacra?
EnglishAll of them should fall within an open and transparent energy market.
E felvetések mindegyike összekapcsolódik a nyílt és átlátható energiapiac kérdésével.
EnglishGiven the open market and the movement of services, nothing else would be reasonable.
Tekintettel a nyitott piacra és a szolgáltatások mozgására, mi sem lehetne ennél ésszerűbb.
EnglishAt the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
A legutóbbi becsléskor az élelmiszerek 85%-át a szabadpiacon vették.
EnglishQuotas are bought and sold on the open market and speculated by the rich and powerful.
A kvótákat a nyílt piacon adják-veszik a gazdag és hatalmas spekulánsok kénye-kedve szerint.
EnglishIt is certainly necessary to open up the market and improve competitiveness.
A piacok megnyitása és a versenyképesség fokozása valóban fontos.
EnglishWe have the prospect of an open market by 2014, but this is not enough as far as I am concerned.
2014-re meg akarjuk valósítani a nyitott piacot, de ez véleményem szerint nem elég.
EnglishAn open market, a market free of protectionism and monopolies.
Egy szabad piaccal, amely mentes a protekcionizmustól és a monopóliumoktól.
EnglishBut a valuation for probate will be much lower than the things would be in the open market.
Igaz, sokkal nagyobb értékek fognak kijönni, mint a szabadpiacon.
EnglishFurchtner and Dortmund were communists, and would not have trusted or believed in the open market.
Fürchtner és Dortmund kommunisták voltak, nem hittek a szabadpiacban, nem is bíztak benne.
EnglishThe low margin requirement in the market means that the market is open to manipulation.
Az alacsony fedezeti követelmény a piacon azt jelenti, hogy a piacon könnyen lehetséges a manipuláció.
EnglishI voted to maintain this tradition and for an open market.
E hagyomány megőrzése és egy nyitott piac fenntartása mellett szavaztam.
EnglishIt was Luton Road, where they have the open-air market two evenings a week.
A Luton Roadon heti két este szabadtéri piac működött.
EnglishBut that would hinder and damage all the things that we can achieve by an open electricity market.
Ez azonban akadályozná és kárt tenne mindabban, amit elérhetünk egy nyílt villamosenergia-piaccal.
EnglishDo you know how much the T-virus would be worth on the open market?
Van róla fogalmad, mit ér a T-vírus a szabadpiacon?

Other dictionary words

English
  • open market

In the Czech-English dictionary you will find more translations.