"open minded" translation into Hungarian

EN

"open minded" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open minded" in context.

Similar translations for "open minded" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
minded adjective
Hungarian
-minded adjective
to mind verb
mind noun

Context sentences for "open minded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'He came here open-minded to commit a dacoity [a house- robbery with violence].
- Azzal a határozott szándékkal jött ide, hogy erőszakkal kirabolja a házat.
EnglishHowever, in a world challenged by energy shortages, we need to remain open-minded.
Az energiahiány által sújtott világunkban azonban nyitottnak kell maradnunk.
EnglishWhat specious reasoning we are hearing from the well-meaning, open-minded Left, however!
De micsoda félrevezető érvelést hallunk a jó szándékú, elfogulatlan baloldaltól!
EnglishTo do otherwise would not be intellectually rational, it would not be open-minded.
Ha máshogy tennénk, az nem lenne az értelem racionalitása, és nem vallana széles látókörre.
English`You're open-minded on the subject,' the Englishman had said with a delighted smile.
Önt nem béklyózzák előítéletek szólt örvendező mosollyal az angol.
EnglishIn one sense I am open-minded but I think it is up to the committee.
Bizonyos értelemben nyitott vagyok, de szerintem a bizottságon múlik.
EnglishWell, I hope that the druids are more open-minded than the Puritans.
Hát, remélem, hogy a druidák nyitottabbak, mint a puritánok voltak.
EnglishHe tried to look tranquil, appreciative, open-minded.
Michael igyekezett nyugodtnak, hálásnak, nyitottnak látszani.
EnglishOn the contrary, it is the most open-minded approach that the European Union has ever had on this problem.
Épp ellenkezőleg, ez a legnyitottabb megközelítés, amelyet e kérdésben az Európai Unió valaha elfogadott.
EnglishHow wonderfully open-minded of you, she said.
Hogy te milyen nyitottan gondolkozol! - jegyezte meg a nő.
EnglishWe would like to thank her for being so open-minded.
Szeretnénk köszönetet mondani önnek nyitottságáért.
EnglishI will remain open-minded until the end of this debate and see if I am thus convinced, but, so far, I am afraid not.
A vita végéig nyitva hagyom annak a lehetőségét, hogy meggyőzzenek, eddig azonban ez még nem sikerült.
EnglishWould you two please try and be a little open-minded?
Nem próbálnátok meg kissé nyitottabbak lenni?
EnglishThe PPE-DE Group in this House is, I gladly admit, open-minded when it comes to certain social policy measures.
Örömmel elismerem, hogy e Ház PPE-DE-képviselőcsoportja nyitott, amikor bizonyos szociálpolitikai kérdésekről van szó.
EnglishNot so long ago she'd have dismissed such mysticism; but after last night she was obliged to be more open-minded.
Nem is oly régen Grillo még bármiféle miszticizmust elvetett volna, de a múlt éjszaka után meg kellett nyitnia az elméjét.
EnglishI think this is a very important message for the future: Let us work together, be open-minded and promote creativity.
Az hiszem, ez egy nagyon fontos üzenet a jövő számára: dolgozzunk együtt, legyünk nyitottak, és mozdítsuk elő a kreativitást.
EnglishBut the end result was that they were extremely open-minded about things which could not be seen, felt, or given visible existence.
Az eredmény végül is az lett, hogy hihetetlenül nyitottá váltak a láthatatlan vagy érzékelhetetlen dolgok iránt.
EnglishI would like at this point to thank Ms Kallenbach and Mr Guellec for their excellent work and their open-minded approach.
Itt szeretnék köszönetet mondani Kallenbach asszonynak és Guellec úrnak a kiváló munkáért és elfogulatlan megközelítésért.
EnglishSeems like a pretty open-minded guy, huh?
EnglishI would like to congratulate Mr Peillon and to express my thanks, most especially, for his open-minded and extremely constructive approach.
Gratulálok Peillon úrnak és mindenekelőtt elfogulatlan és rendkívül konstruktív hozzáállását szeretném megköszönni.

Other dictionary words

English
  • open minded

Moreover, bab.la provides the English-Spanish dictionary for more translations.