"open mouth" translation into Hungarian

EN

"open mouth" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open mouth" in context.

Similar translations for "open mouth" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
mouth noun
to mouth verb

Context sentences for "open mouth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSheila Brigham was staring through the dispatcher's window, her mouth wide open.
Sheila Brigham kinézett a szolgálatirányító kalickából, és eltátotta a száját.
EnglishLycheas gaped at his cousin, his mouth open and his eyes bulging in astonishment.
A fattyú tátott szájjal, tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve meredt unokatestvérére.
EnglishRomey froze at this point, and glared at his client, mouth open, eyes lowered.
Ez volt az a pont, amikor Romey megdermedve, tátott szájjal meredt ügyfelére.
EnglishI had my mouth open to say something when the partition door opened a foot.
Már a számon volt a felelet, amikor egy lábnyira kinyílt a közfalba vágott ajtó.
EnglishMerrick broke off for a moment, her eyebrows knitted, her mouth slightly open.
Merrick egy percre elnémult, összevonta a szemöldökét, a szája kissé kinyílt.
EnglishThey climbed up the throat of the monster till they came to that immense open mouth.
- Én pedig megmutatom, hogy van! - mondta Pinokkió, és haragosan toppantott egyet.
EnglishRoberta had warned him not to open his mouth to anyone, not even to try to speak.
- Ismerlek - mondta a fiatal nő, és hangjából nem szólt a felismerés öröme.
EnglishHer mouth was open, her lips pulled back from her gums showing uncannily white teeth.
A szája nyitva, hátrahúzott ajkai közül kivillantak kísértetiesen fehér fogai.
EnglishHer mouth fell open: she made a desperate effort to fill her lungs with air.
Szája tátva maradt, kétségbeesetten erőlködött, hogy megtöltse levegővel a tüdejét.
EnglishThe head weaved down, and Morgaine flinched, as she saw the great mouth open.
A fej lecsapott, Morgaine hátrahőkölt, amint nyílni látta a hatalmas szájat.
EnglishThey showed a man leaning far out of a window with his mouth open yelling.
Egy férfit ábrázoltak, aki erősen kihajol az ablakon, és tátott szájjal ordít.
EnglishHer mouth lolled open; the tics and terrible intentionality left her face.
A lány szája kinyílt, a háborodottság és a borzalmas feszültség eltűnt az arcáról.
English01:28:54.35,01:28:57.01 it'll have some huge impact when he does open his fuckin' mouth.
Azt hiszi, ha nem mond semmit... az baromi hatásos ha kinyitja a kibaszott arcát.
EnglishEric raised his head and achieved a faint ululation by beating on his open mouth.
Eric felemelte fejét, s tenyerével verdesve nyitott száját, halk huhogó hangot hallatott.
EnglishHis mouth hung open and he was picking his nose with one finger and his navel with another.
Nyitva volt a szája, az egyik kezével az orrát piszkálta, a másikkal a köldökét.
EnglishTiny lightnings flickered and played about them, and darted in and out of her open mouth.
Aprócska villámok játszadoztak körülöttük és átugrottak a tátva maradt szájba.
EnglishThree holes had been drilled a quarterinch down from the tube's open mouth.
Három lyukat fúrtak körülbelül fél centiméterre a tubus nyitott szájától.
EnglishAnd Akasha stared forward still, her mouth open, the blood gushing from her shattered skull.
Akasa még mindig bámult, száját eltátotta, feltört koponyájából patakzott a vér.
EnglishMiss Bunner with her mouth open and Mrs. Harmon was sitting on the arm of a chair.
Miss Bunner ugye tátogott, Mrs. Harmon meg egy széknek a karfáján ült.
EnglishGwydion backed away, his mouth open, suddenly only a precocious child again.
Gwydion tátott szájjal hőkölt hátra, újra koravén gyermek volt csupán.

Other dictionary words

English
  • open mouth

More translations in the Thai-English dictionary.