"open mouthed" translation into Hungarian

EN

"open mouthed" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open mouthed" in context.

Similar translations for "open mouthed" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
to mouth verb
mouth noun

Context sentences for "open mouthed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe turned then to the kings and to Lycheas, who was staring open-mouthed at him.
Aztán a királyok és Lycheas felé fordult, aki végig tátott szájjal bámult rá.
EnglishThey sat in the idling Mercedes, open-mouthed, looking down at the town below.
Tátott szájjal ültek a lustálkodó Mercedesben, és az alattuk elterülő várost nézték.
EnglishJoel Cairo's dark face was open-mouthed, open-eyed, yellowish, and amazed.
Joel Cairónak leesett az álla, tágra nyílt a szeme, sárgás arcán megdöbbenés tükröződött.
EnglishShe threw her bare arms round his neck and gave him a long open mouthed kiss.
A nő pucér karjával átölelte Saint-Clair nyakát, és hosszan, szenvedélyesen szájon csókolta.
EnglishIt looked like cyclopean eye, a deadly open-mouthed viper.
Aztán, egy rémítő pillanat elteltével a válla megroggyant, keze lehanyatlott.
EnglishShe surfaced, open-mouthed, for air, bobbed for a moment, then swam over to a wall of thick leaded glass.
A felszínre merült levegőért, majd odaúszott egy vastag ólomüvegfalhoz.
EnglishRalph looked at Jack open-mouthed, but Jack took no notice.
Ralph nyitott szájjal bámult Jackre, de ez nem vett róla tudomást.
EnglishAbbys expression was open-mouthed in surprise.
Abby arckifejezése állította meg: a lány szája tátva maradt a döbbenettől.
EnglishI stared at him open-mouthed, and he burst out laughing.
Tátott szájjal meredtem rá, mire kitört belőle a nevetés.
EnglishBreathing open-mouthed to keep silent, he listened.
Nyitott szájjal, zajtalanul vette a levegőt, úgy hallgatózott.
EnglishCorbell listened open-mouthed, the back of his neck tingling.
Corbell látott szájjal hallgatta, a nyaka sajgott.
EnglishMadouc stared at the wefkin in open-mouthed wonder.
Madouc tátott szájjal, döbbenten meredt a wefkinre.
EnglishThe sailors were gaping open-mouthed at the little girl.
A matrózok tátott szájjal bámulták a kislányt.
EnglishToshio felt open-mouthed steam fill his facemask.
Toshio érezte, ahogy a lehelete betölti maszkját.
EnglishOpen-mouthed, he stared over the guard's left shoulder.
Elnyílt szájjal az őr válla fölé bámult.
EnglishHe stared open-mouthed at the tumult, then snatched and hurled a dagger from his belt-straight back out the door at the alarm gong.
Tátott szájjal meredt a tumultusra, majd megragadott egy tőrt, és célba vette vele a jelző gongot.
EnglishThe driver of the lorry pulled up at the side of the road and, with his two companions, stared open-mouthed at the extraordinary spectacle.
A teherautó vezetője megállt az út szélén, és két társával együtt tátott szájjal bámulták a különös látványt.
EnglishTakkata-Jim grinned open-mouthed.
Takkata-Jim tátott szájjal vigyorgott.
EnglishHe sat up and gaped, open-mouthed, as Tassabra let out a little shriek of surprise and leaned forward to stare at him.
Felült és tátott szájjal levegőért kapkodott, ahogy előredőlve Tass egy apró sikolyt engedett meg magának és mindketten rábámultak.
EnglishParker was staring at him open-mouthed.

Other dictionary words

English
  • open mouthed

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.