"open question" translation into Hungarian

EN

"open question" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open question" in context.

Similar translations for "open question" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
question noun
to question verb

Context sentences for "open question" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe last open question of the negotiations was related to the correlation tables.
A tárgyalások utolsó lezáratlan kérdése a megfelelési táblázatokhoz kapcsolódott.
EnglishMr President, why not re-open the question of the seat of the European Parliament?
Elnök úr, miért nem veti fel ismét az Európai Parlament székhelyének kérdését?
EnglishThe Commission's innovation strategy is clear, but this question remains open.
A Bizottság innovációs stratégiája világos, de ez a kérdés még mindig nyitott.
EnglishIt is open to question whether the proposed measures will bring about greater transparency.
Kérdéses, hogy a javasolt intézkedések fokozottabb átláthatóságot eredményeznek-e.
EnglishThough precisely what is really open to question, if you think of it.
Mindössze, gondolom, ellenőrzött valamit - bár hogy mit, azt nem tudhatom.
EnglishBut that it was a guilty connexion remained open to question.
A vád képviselői még azt az üvegcsét sem mutatták be, amelyet Martina hajában találtak.
EnglishWhat Hanson was remained an open question; Glover had never before seen such an aura or astral image.
Glover gyakorolta egy kicsit a mágikus látást és hamar rájött, hogy Hanson nem ember.
EnglishAs to whether we need further changes, that is an open question.
Hogy szükség van-e további változtatásokra, az nyitott kérdés.
EnglishWhether Ukrainian society will accept this transformation in the longer term is an open question.
Az még nyitott kérdés, hogy hosszú távon vajon az ukrán társadalom elfogadja-e ezt az átalakulást.
EnglishThe question remains open, because the problem is complex.
A kérdés továbbra is nyitott marad, mert a probléma összetett.
EnglishThis communication, too, ultimately leaves open the question of where the money is to come from.
A közlemény végül teljesen nyitva hagyja azt a kérdést, hogy honnan kellene biztosítani a finanszírozást.
EnglishThat is an open question, but I think today, we can say with some certainty that Europe is working.
Ez egy nyitott kérdés, de véleményem szerint ma némi bizonyossággal kijelenthetjük, hogy Európa működik.
EnglishThe question is open and in fact it must be demonstrated that there is real European added value.
A kérdés nyitott, és valóban be kell bizonyítani, hogy létezik tényleges európai hozzáadott érték a kérdésben.
EnglishAt no point did we have the opportunity to resolve the open German question except in the context of European unity.
Sosem adódott más lehetőség a német kérdés megoldására, csak az európai egységgel összefüggésben.
EnglishThere was also the open question of subsidiarity.
Ott volt még a szubszidiaritás nyitott kérdése.
EnglishThen it is undeniably an open question as to the role to which the rotating presidency will return.
Azt követően, és ez valóban nyitott kérdés, még nem világos, hogy mi történik a rotációs elnökségi gyakorlathoz való visszatéréskor.
EnglishAnyway, it's still an open question.
Mindenesetre még mindig marad egy nyitott kérdés.
EnglishThe second open question, and this would be of interest to me: what experiences have people had with wet leasing?
A második nyitott kérdés, és ez különösen érdekel engem: milyen tapasztalatokat szereztek az emberek a teljes bérlet tekintetében?
EnglishIt is a known fact that Benazir Bhutto was killed by violent terrorists, but who their backers were remains an open question.
Az ismert tény, hogy Benazir Bhuttót erőszakos terroristák gyilkolták meg, de nyitott kérdés, hogy őket kik támogatták.
EnglishOn the other hand, it is open to question whether an opposition formed by former Gaddafi ministers is really interested in democracy.
Másrészről, az még kérdéses, hogy a Kadhafi volt minisztereiből alakult ellenzéket valóban érdekli-e a demokrácia.

Other dictionary words

English
  • open question

Have a look at the English-Hungarian dictionary by bab.la.