"open spaces" translation into Hungarian

EN

"open spaces" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open spaces" in context.

Similar translations for "open spaces" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
space noun

Context sentences for "open spaces" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe holodecks are marvellous, but there's nothing like open spaces and fresh air.
A holofedélzet fantasztikus, de nem ér fel a friss levegővel a szabadban.
EnglishThere had been decades of thinning, leaving plenty of stumps and open spaces between trees.
Több évtizedig ritkították itt a fákat, sok volt a tuskó, a kisebb tisztás.
EnglishShe gestured to the open door and the spaces beyond it, -and I was with him.
Ott ült az ebédlő asztalánál... a nyitott ajtó mögötti terekre mutatott... és én vele voltam.
EnglishThe town was a jumble, with no streets, no squares, and no open spaces except where a building had fallen.
Keszekusza volt a város: se utcák, se terek, csak az összeomlott épületek foghíjai tátongtak.
EnglishYou like these wide open spaces, don't you?
Maga tényleg szereti ezeket a tágas, nyitott tereket?
EnglishPeople were streaming out into the open spaces.
Az emberek áramlani kezdtek a nyílt terek felé.
EnglishAh, the thought of the great wide-open spaces.
Aha, a nagy, szabad, tágas térségekre gondolt
EnglishShe wondered suddenly whereby her old fear of open spaces when she was a girl had simply come from being so shortsighted?
Hirtelen az jutott az eszébe, hogy ifjúkori félelme a nyílt terektől talán abból eredt, hogy rövidlátó volt.
EnglishI tried to imagine this face in a vast close-up being gnawed by some virile character from the wide-open spaces of Romanoff's bar.
Próbáltam elképzelni ezt az arcot a Romanoff bár óriási termében, amint egy erőteljes férfi vadul csókolja.
EnglishAnd my voice was amplified throughout all of the land, all of the places of Limbic, all of the wide-open spaces, and all of the darkest corners.
Hangom felerősítve dörren végig a világon, a Limbikus-ház minden térségén, minden zugán és sötét sarkán.
EnglishHe knew that with the coming of dark- ness Brona's winged hunters would be abroad, prowling the open spaces that lay between them and safety.
Tudta, hogy a sötétség leszálltával Brona szárnyas vadászai a köztük és a tábor közötti nyílt térség fölött fognak portyázni.
EnglishThere was a feeling about her of clots and roadblocks rather than welcoming orifices or even open spaces, areas of hiatus.
Láttán inkább rögökre és úttorlaszokra gondolhatott az ember, semmint vendégszerető nyílásokra, vagy akár nyílt terepre, netán folytonossági hiányokra.
English. - (NL) Towns and cities are densely populated, with few open spaces and a lot of traffic travelling relatively short distances.
írásban. - (NL) A városok sűrűn lakott zónák, kevés szabad területtel és nagy forgalommal, ami javarészt kisebb távolságokra utazókból áll.
EnglishThe designated court was one of a myriad of open spaces in the gloomy half-forest, half-palace that was Lady Deigh's stronghold.
A kijelölt udvar csak egyike volt a miriádnyi tisztásnak és szabad területnek, melyek a Lady Deigh erődjéül szolgáló félig erdő, félig kastély rengetegében rejtőztek.
EnglishKorrda did his best to be obsequious, and simpered as the sailbarge raised itself up, drifting away from the spaceport and across the open spaces toward the palace.
Korrda mindent elkövetett, hogy udvariasnak, sőt alázatosnak tűnjön, miközben a lebegő elvitte őket az űrkikötőből Durga palotájába.
EnglishIt gave Tay, as his gaze wandered idly across the open spaces and through the shadows, an odd sense of comfort, as if he were being watched over and protected.
Tayt ez az oltalom és a vigyázat különös otthonosságával töltötte el, miközben tekintete lustán vándorolt a nyitott tereken és az árnyékokon át.
EnglishThere were fewer common soldiers sleeping on the chill earth, but more sentries patrolling between the well-fed fires that lighted the open spaces between tents.
Kevesebb közkatona hált a hideg földön, annál több őrszem járkált a jól megrakott tüzek körül, amelyek megvilágították a sátrak közötti teret.
EnglishLong accustomed to the peaceful solitude and open spaces of the Ringing Mountains, he had found the market district's noise and crowded conditions shocking enough.
Hozzászokott a Zengőhegy békés nyugalmához és az óriási nyitott terekhez, s már a kereskedőnegyed zaját és zsúfoltságát is sokkolónak találta.
EnglishShe must have dived into the cave in mad terror ofthe open spaces around her, seeking any darkness and shelter against the fear that lay on her.
Csakis úgy történhetett, hogy a körös-körül kitárulkozó, tágas terek miatti vakrémületében, a ránehezedő félelem elől sötétséget és védelmet keresve bebújt ebbe a barlangba.
EnglishDirectly below were the chanting Gnomes, swaying in the fire's glow and in a perfect position to see anyone attempting to cross the brightly lighted open spaces of the southern slope.
Éppen alattuk kántáltak a gnómok a tüzek körül, tökéletes helyzetben ahhoz, hogy bárkit meglássanak, aki a déli lejtő fényesen megvilágított fala mentén próbálna áthaladni.

Other dictionary words

English
  • open spaces

Even more translations in the Romanian-English dictionary by bab.la.