"operation" translation into Hungarian

EN

"operation" in Hungarian

EN operation
volume_up
{noun}

operation (also: action, procedure)
The operation failed because an other operation is using the folder.
A művelet nem sikerült, mert egy másik művelet használja a mappát.
Madam High Representative, Operation Atalanta, off Somalia, has been a success.
Szomália partjainál sikeres volt az Atalanta-művelet.
The raison d'être of this military operation has been ascertained as never before.
A fenti katonai művelet létjogosultsága minden korábbinál ékesebben bizonyításra került.
operation (also: surgery)
She was taken into hospital for a second hernia operation in January 2008.
2008 januárjában a második porckorongsérv műtét miatt ismét kórházba szállították.
But shortly after the operation, there was an odd incident concerning real birds.
Csakhogy nem sokkal a műtét után furcsa dologra került sor a kórházban, valódi madarakkal.
It had been left very late--but as we know the operation was successful.
Erre későn került sor de mint tudjuk, a műtét sikerült.
operation (also: surgery)
The operation would have left nothing like a human being, Corbell gathered.
Az operáció után nem maradhatott semmi emberi, következtetett Corbell.
Since Benny's tolerance is not exhausted, following operation...
01:10:01.95,01:10:05.62 Mióta Benny toleranciája nem fárasztó, következő operáció...
They were the scars of an operation and they had not yet faded.
A még el nem halványult ezüstbarázdák egy operáció hegei voltak.
operation
All that you need to do, all that the elites need to do, is to move this operation into something that is enclosed so that the operation can be made more efficient.
Minden, amit tennünk kell, és minden, amit az elitnek tennie kell, az, hogy ezt az üzemeltetést zárt jellegűvé teszi, hogy így az üzemeltetés hatékonyabb lehessen.
operation (also: actuation)

Context sentences for "operation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLessing must be the head of the Secret Intelligence Service operation in Moscow.
Lessing nyilván az Intelligence Service moszkvai tevékenységének az irányítója.
EnglishIt wants to provide the Force Headquarters and the Operation Headquarters itself.
Ő akarja ellátni az erő parancsnokságát és a magát a műveleti parancsnokságot is.
EnglishThe aid agencies in Darfur run the largest humanitarian operation in the world.
A darfuri segélyszervezetek működtetik a világ legnagyobb humanitárius szervezetét.
EnglishWhat black operation is that? the desk officer asked over the secure phone link.
- Milyen titkos akció ez? - kérdezte az ügyeletes tiszt a lehallgatásbiztos vonalon.
EnglishSister entering nursing home in Portland Place this evening for internal operation.
A nővére ma este a Portland Place-i szanatóriumba megy, mert meg kell operálni.
EnglishWho paid for my eye operation at Fort Benjamin Harrison outside Indianapolis?
Ki fizette ki a szemműtétemet az Indianapolis melletti Fort Benjamin Harrisonban?
EnglishIt is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
Ma is működik és nem csak azért, hogy saját erőforrásainak begyűjtését biztosítsa.
EnglishEnter the databases types you wish to exclude from the backup operation here.
Itt lehet megadni, mely adatbázisokat szeretne kizárni a biztonsági mentésből.
EnglishJoin the Crowd, the banner proclaimed, and Feel the Power of God in Operation.
Csatlakozz a tömeghez, hirdette a zászló, és érezd a cselekvő Isten hatalmát.
EnglishOf course, you know that the Florida vote rigging was a CIA and mob operation.
Természetesen tudod, hogy a floridai szavazás a CIA és a maffia akciója volt.
EnglishThe reliability of the system is important, as operation must be continuous.
Fontos a rendszer megbízhatósága, mivel a működésnek folyamatosnak kell lennie.
EnglishIt would take a very clever counterintel­ligence operation to hurt Nomuri now.
Nagyon-nagyon okos kémelhárítónak kellett lennie annak, aki ártani akart Nomurinak.
EnglishOne of the telltales caught his eye -- it indicated an airdome in operation.
Egyetlen lámpán akadt meg a szeme ami azt jelezte, hogy egy légkupola működik.
EnglishThis is no mere foray they're involved in-this is a major military operation.
Ez most már nem afféle rablóportya, hanem egy nagyszabású katonai hadművelet.
EnglishGreedily, among despicable wretches, though I had to oversee the operation somewhat.
Méghozzá mohón, undok férgeket, bár itt-ott bele kellett szólnom a műveletbe.
EnglishDoes not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard.
Cellatartomány vágólapról történő beillesztésekor nem hajt végre semmi más műveletet.
EnglishThis will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
E téren ez megnyitja az utat egy nagyon kívánatos tisztítási folyamat előtt.
EnglishIf anything comes in with this operation-reference number, bring it to me immediately.
Ha válasz érkezik ezzel a továbbítási számmal, haladéktalanul küldje át hozzám.
EnglishEvery stockholder, large and small, has a say in the operation of this company.
Minden részvénytulajdonosnak, legyen az kicsi vagy nagy, felszóllalhat ennél a cégnél.
EnglishJCS has devised an operation that we think can send a clear message to China, sir .
Az EV kidolgozott egy hadműveletet, ami világos üzenet volna a kínaiak számára, uram.