"operational" translation into Hungarian


Did you mean: operation
EN

"operational" in Hungarian

EN operational
volume_up
{adjective}

operational
Nevertheless, these conclusions lack specific operational options.
Mindazonáltal ezekből a következtetésekből hiányoznak a konkrét operatív lehetőségek.
Only a few of the Structural Funds' Operational Programmes have been approved.
A strukturális alapok operatív programjai közül csak néhányat hagytak jóvá.
Operational foreign policy must be the responsibility of the executive.
Az operatív külpolitikáért a végrehajtó hatalomnak kell felelnie.
operational (also: functional)
It started to become hard to raise operational costs, operational budgets.
Hirtelen nehéz lett összeszedni a működési költségeket, a működési költségvetést.
This report shows Parliament's flexibility and operational capacity.
Ez a jelentés bemutatja a Parlament rugalmasságát és működési képességeit.
It is very important to establish appropriate organisational and operational regulations.
Nagyon fontos a megfelelő szervezeti és működési szabályzat kialakítása.
operational
However, it is essential to guarantee its full operational independence.
Teljes műveleti függetlenségének garantálása pedig továbbra is elengedhetetlen.
I support the idea of an EU Operational Military Headquarters being established.
Támogatom az EU katonai műveleti parancsnokságának létrehozását.
Of course, at the same time he must take into consideration operational limitations.
Ugyanakkor természetesen figyelembe kell vennie a műveleti korlátokat is.
operational
I agree that there must be an operational headquarters somewhere.
Abban egyetértek, hogy valahol kell lenni egy hadműveleti főhadiszállásnak.
But they are probably not our equal in operational-maneuver thinking.
A hadműveleti manőverezésben viszont valószínűleg mi vagyunk a jobbak.
Ship-movement orders, mostly, nothing with real operational significance.
Többnyire hajófelvonulási parancsok, semmi olyan, aminek valódi hadműveleti jelentősége lenne.
operational
The final results of these operational system tests were only known in the second half of January 2009.
Az operációs rendszer e tesztjeinek végső eredménye csak 2009 januárjának második felében vált ismertté.
We know that various tests were carried out last year, the end result of which was negative, particularly for the operational system test.
Tudjuk, hogy a múlt évben különböző teszteket végeztek, amelyek negatív eredménnyel zárultak, ilyen volt különösen az operációs rendszerre vonatkozó teszt.
First of all, I think it is excellent that the Commission has stepped into the breach and that Mr Hahn is also considering how he might be able to alter his operational programmes.
Először is, úgy vélem, nagyszerű, hogy a Bizottság közbelépett, és hogy Hahn úr is átgondolja, hogyan módosíthatná operációs programjait.
operational
All vessels report fully manned, ready, and combat-capable, with no operational defects.
Minden hajó bevethető, harcra kész, nincsenek a működőképességet korlátozó hibák.
Yes, it's safe to assume it's fully operational.
Igen, szinte biztos, hogy azonnal bevethető.
SARG took the work of the High Technology Aerospace Weapons Center one step furtherlt created an operational unit out of exotic research experiments.
A SRA egy lépéssel tovább vitte a HAWC-ban elvégzett munkát: bevethető gépeket csinált az egzotikus kísérleti berendezésekből.
operational
It was sheer luck that they sunk Huangshi and Kazjeng, and Yingtan is still operational...
Merő szerencséjük volt, hogy a Huangsit és a Kajfenget elsüllyesztették, a Jingtan pedig továbbra is harcképes.

Synonyms (English) for "operational":

operational

Context sentences for "operational" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe third operational priority is energy and the fight against climate change.
A harmadik prioritási terület az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
A hatékony működés érdekében arra kérem a Házat, hogy támogassa a 10. módosítást.
EnglishAt the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
A 116 000-ás segélyvonal jelenleg csak 12 tagállamban működik teljes körűen.
EnglishThat way, everyone knew what had to happen and when, which made operational sense.
Így mindenki tudja, mikor mi történik, ami egy akciónál teljesen ésszerű.
EnglishThis will, in particular, allow the monitoring board to become operational early in 2009.
Ez lehetővé teszi, hogy az ellenőrző csoport 2009 elején már működőképes legyen.
EnglishIt has been extremely disappointing to face the fact that SIS II is not yet operational.
Rendkívül nagy csalódás volt azt tapasztalni, hogy a SIS II. még nem működőképes.
EnglishThis response includes operational measures and financial assistance.
Ez a válaszlépés működésbeli intézkedéseket és pénzügyi támogatást is tartalmaz.
EnglishThis system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
Ezt a rendszert a kilencvenes évek során fejlesztették ki és 1998 óta működik.
EnglishThe Admiral's headquarters fleet afloat reports fully operational, Captain Sun replied.
A flotta tengernagyi főhadiszállása teljes készültséget jelenj felelte Szun kapitány.
EnglishThere are currently 165 operational reactors in Europe, not including Russia.
Jelenleg 165 működő reaktor van Európában, Oroszországot nem számítva.
EnglishThis date will also ensure that SIS II is fully operational by mid-2010.
Ez a dátum azt is biztosítja, hogy a SIS II. 2010 közepére teljesen működőképes lesz.
EnglishWhat will be its objectives and missions and when will it become operational?
Mik lennének a megfigyelőközpont célkitűzései és feladatai, és mikor kezdené meg működését?
EnglishBrazzleton, when do you think the ship will be operational?
Elnézést, Dr. Brazzleton, maga szerint mikorra lesz működőképes a hajó?
EnglishToday, we can say that the Lisbon Treaty is now fully operational.
Elmondhatjuk, hogy a Lisszaboni Szerződés mára teljes körűen működésbe lépett.
EnglishGermany is currently investigating shortening the operational time spans of its power stations.
Németország jelenleg vizsgálja atomerőművei üzemideje lerövidítésének lehetőségét.
EnglishThe discussion and outcome should be as operational and productive as possible.
A tanácskozásnak és az eredménynek a lehető legoperatívabbnak és legproduktívabbnak kell lenniük.
EnglishColonel Anderson, the chief operational designer of the Old Dog, was killed in the attack ., .
- Anderson ezredes, az Old Dog tervezője életét vesztette a támadás során...
EnglishFire control reports fully operational, good track on all inbounds, intercept confidence is high.
Lőirányítás teljesen működőképes, minden rakétát befogtunk, találati esély magas.
EnglishJack ran through the background information and the operational concept.
Jack néhány perc alatt összefoglalta a hátteret és a művelet lényegét.
EnglishHis daily operational briefing was always a little longer on Thursdays.
Az akciókra vonatkozó, napi eligazítása mindig kicsit hosszabbra sikerült csütörtökönként.