"operational efficiency" translation into Hungarian

EN

"operational efficiency" in Hungarian

See the example sentences for the use of "operational efficiency" in context.

Similar translations for "operational efficiency" in Hungarian

operational adjective
efficiency noun
operation noun

Context sentences for "operational efficiency" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
A hatékony működés érdekében arra kérem a Házat, hogy támogassa a 10. módosítást.
EnglishFirstly, SEPA should foster competition and increase operational efficiency through economies of scale - both producing downward price pressure.
Először is, a SEPA elősegíti a versenyt, és a méretgazdaságosság miatt növeli a működés hatékonyságát - mindkettőnek árcsökkentő hatása van.
EnglishIt has become clear from Eurojust's experience that its operational efficiency needs to be improved by ensuring that its National Members have equivalent status.
Az Eurojust gyakorlatából egyértelműen kiderült, hogy működési hatékonysága javításra szorul, és ehhez nemzeti tagjainak egyenértékű státuszt kell biztosítani.
EnglishThird, as with the single market, I am a bit worried that its ambitious targets have been substantially curtailed and its operational efficiency could become almost non-relevant.
Harmadszor, az egységes piac kapcsán némileg aggódom, hogy ambiciózus célkitűzései alapvetően csökkentek és működési hatékonysága akár szinte teljesen lényegtelenné válhat.

Other dictionary words

English
  • operational efficiency

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.