"operational system" translation into Hungarian

EN

"operational system" in Hungarian

See the example sentences for the use of "operational system" in context.

Similar translations for "operational system" in Hungarian

operational adjective
system noun
Hungarian
operation noun

Context sentences for "operational system" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBridge, CIC, I show the aft HQ-9 1 system still operational.
Híd, itt harcirányítás, úgy látom, a hátsó HQ-91-es rendszer működőképes.
EnglishThe final results of these operational system tests were only known in the second half of January 2009.
Az operációs rendszer e tesztjeinek végső eredménye csak 2009 januárjának második felében vált ismertté.
EnglishIt was also thought essential that the following conditions be met before the system becomes operational.
Alapvető fontosságúnak ítélték továbbá, hogy a rendszer működését megelőzően teljesüljenek a következő feltételek.
EnglishAs an operational system, through ECVET, the transfer, recognition and accumulation of learning achievements will be improved.
Az ECVET-rendszer segítségével javul majd a képzési eredmények átvitele, elismerése és gyűjtése.
EnglishBut an operational system'?
De hogy működő rendszerek lennének!
EnglishIn any event, however, both the national systems and the central system must be fully operational before the system is launched.
Mindenesetre azonban mind a nemzeti rendszereknek, mind pedig a központi rendszernek teljesen működőképesnek kell lennie még a rendszer elindítása előtt.
EnglishWe know that various tests were carried out last year, the end result of which was negative, particularly for the operational system test.
Tudjuk, hogy a múlt évben különböző teszteket végeztek, amelyek negatív eredménnyel zárultak, ilyen volt különösen az operációs rendszerre vonatkozó teszt.
EnglishI believe-and I'm alone on this so far-that the Russians have an extremely advanced, fully operational laser defense system in place, right now.
Véleményem szerint, és ezzel eddig sajnos egyedül álltam, az oroszok már most rendelkeznek egy tökéletesen kifejlesztett, működőképes lézeres védelmi rendszerrel.
EnglishTogether, we can indeed develop an operational asylum system that has humanity and consideration for our fellow man as key concepts, and we can do this by 2012.
Együttesen képesek vagyunk egy működőképes menedékjogi rendszert kialakítani. Olyat, amely az emberiességet és az embertársaink iránti figyelmet tekinti kulcselemének.
EnglishParagraph 3 states that 'in order to be operational, a VAT system based on the "origin principle” requires tax approximation between countries to avoid tax competition'.
A 3. bekezdés szerint: "a "származási ország" alapelven alapuló HÉA-rendszer működőképessége megköveteli az országok közötti adóközelítést, hogy elkerüljük az adóversenyt”.

Other dictionary words

English
  • operational system

Search for more words in the English-Czech dictionary.