"ophidian" translation into Hungarian

EN

"ophidian" in Hungarian

See the example sentences for the use of "ophidian" in context.

Context sentences for "ophidian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn sudden thought, she glanced sidewise and met the ophidian stare of Lady Desdea.
Hirtelen támadt gondolattal oldalra pillantott, és tekintete találkozott Lady Desdeáéval.
EnglishHe had thrown back his cowl and now he moved toward Carse, his ophidian eyes full of mockery.
Hátravetette csuklyáját, kígyószemében gúnyos derűvel Carse felé indult.
EnglishHis face was pale and disturbing; strangely wide cheekbones with round gray eyes and a small thin-lipped mouth gave him an almost ophidian semblance.
Arca sápadt volt és nyugtalanító; széles arccsontja, kerek, szürke szeme, és vékony szája egy kígyóhoz tették hasonlatossá.
EnglishFrom the edges of the wide floor they hailed him and from the open galleries above, their depthless eyes glittering, their narrow ophidian heads bowed in homage.
Carse-ot köszöntötték a szélesen elnyúló padozat minden sarkából, a tágas erkélyekről; mélyfekete szemek ragyogtak, lapos kígyófejek hajlongtak körös-körül.
EnglishHe knew that ophidian eyes watched him from the shadow under the Dhuvian's cowl and it seemed that he could feel their cold gaze sliding through his imposture as a knife blade slips through paper.
Tudta, a dhuvai kámzsájának árnyékából kígyószemek lesik minden mozdulatát, s érezte, e hűvös tekintet úgy hatol keresztül pózán, akár késpenge a papírlapon.
EnglishRhiannon's ring of dark force expanded relentlessly, out and out, and where it touched the Dhuvians the cold ophidian bodies withered and shriveled and lay like cast-off skins upon the stones.
A sötét energiakör kíméletlenül tágult, s ahol a dhuviakat érintette, kiszáradtak, elfonnyadtak a hideg kígyótestek, lenyúzott bőrök gyanánt terültek végig a kőpadlón.

Other dictionary words

English
  • ophidian

Search for more words in the English-Swedish dictionary.