"opinion about" translation into Hungarian

EN

"opinion about" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opinion about" in context.

Similar translations for "opinion about" in Hungarian

opinion noun
about adverb
about preposition

Context sentences for "opinion about" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe pats her arm, occasionally gives his opinion about a particular answer.
Kedvesen megpaskolja a nő karját, és bizonyos kérdésekben néha elmondja a véleményét.
EnglishBut now Joshua wondered if the consensus of local opinion about Bruno had been wrong.
Most azonban Joshua elgondolkodott azon, hogy talán a helybeliek tévedtek.
EnglishI simply want your opinion about a hydraulic stamping machine which has got out of gear.
Egyszerűen egy elromlott hidraulikus présről kellene szakvéleményt mondania.
EnglishWe might have differences in opinion about how the state of play is today.
Lehetséges, hogy eltérő álláspontot képviselünk a jelenlegi helyzet megítélését illetően.
EnglishIn your opinion, is this concern about robots symptomatic of a failing Empire?
- Véleménye szerint a robotoktól való félelem egy birodalom hanyatlásának szimptómái közé tartozik?
EnglishSo, we appear to have a genuine difference of opinion about how to profitably use one's time.
Tehát úgy tűnik, őszintén eltérőek a vélemények arról, hogyan töltsük hasznosan az időnket.
EnglishThese answers are not about courting popular opinion, but about being responsible and sensible.
E válaszok célja nem a közvélemény kiszolgálása, hanem a felelős és az ésszerű magatartás.
EnglishHe went on, What would you say was the general opinion round these parts about Sir George and his lady?
Maga szerint mi az általános vélemény a környéken Sir George-ról meg a feleségéről?
EnglishWe're having a difference of opinion about how I should conduct my future.
Másként gondolkodunk arról, hogyan alakítsam az életemet.
EnglishBobby said, The cat may have an opinion about that.
- Erről a macska véleményét is érdemes lenne meg kérdezni - válaszolta Bobby.
EnglishWhat is your opinion about 'Gazpromians' for the Presidency?
Mi az Ön véleménye a "gazpromiakról” mint elnökjelöltekről?
EnglishThere are, however, a series of new elements that I would like our guests to give their opinion about.
Azonban van egy sor olyan új elem, amellyel kapcsolatban szeretném vendégeink véleményét megismerni.
EnglishThis means that we have an opinion about this project because it is an EU project and our opinion is positive.
Ez azt jelenti, hogy van véleményünk erről a projektről, mivel az egy EU-projekt, és a véleményünk pozitív.
English- Difference of opinion about the ripley.
Van eltérő vélemény is ezekkel a "Ripley"-kel kapcsolatban.
EnglishIt seems, unfortunately, that international public opinion has already forgotten about this country in crisis.
Sajnálatos módon úgy tűnik, hogy a nemzetközi közvélemény már megfeledkezett erről a válságban levő országról.
EnglishI would like to hear your opinion about this and I cordially and respectfully invite you and expect to see you at tomorrow's press conference.
Szeretettel és tisztelettel hívom és várom a holnapi sajtótájékoztatóra.
EnglishBut a change of opinion had come about.
A közvélemény azonban nemsokára megváltozott.
EnglishYou have an opinion about my life now?
Saját véleményed lett az életemről ?
EnglishTHE FIRM 457 Hell, Mitch was staring at his own composite and trying to give an unbiased opinion about how close it was.
A fenébe is, hiszen Mitch a saját fantomképére bámult és azon igyekezett, hogy elfogulatlanul megállapítsa, mennyire hasonlít rá.
EnglishMore questions need to be asked, in my opinion, about the conditions in which the agencies issue their ratings.
Véleményem szerint több kérdést kell feltenni azokkal a feltételekkel kapcsolatban, hogy az intézetek hogyan adják meg hitelminősítéseiket.

Other dictionary words

English
  • opinion about

Search for more words in the English-Polish dictionary.