"opponent" translation into Hungarian

EN

"opponent" in Hungarian

EN opponent
volume_up
{noun}

opponent (also: adversary, antagonist, enemy, foe)
It makes no difference how huge and sturdy your opponent may be in comparison to yourself.
Teljesen közömbös, mennyivel nagyobb vagy izmosabb az ellenfél nálunk.
It ranks right up there with illegal wiretaps on your opponent's phone.
Ehhez már csak az ellenfél telefonjának lehallgatása mérhető.
Display the amount of foul eggs sent by your opponent.
Az ellenfél által küldött záptojások számának kiírása.

Synonyms (English) for "opponent":

opponent

Context sentences for "opponent" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRemoving from Scabandari Bloodeyes path his last worthy opponent among the Tiste.
S ezzel eltávolította Szkabandari útjából az utolsó méltó tiste ellenfelet is.
EnglishThey learned to choke an opponent, to lock his arms, to break his extremities.
Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtagjait eltörni.
EnglishHe had returned with the prize, but had left a fragment in the grasp of his opponent.
A fiú visszatért a fejékkel, de a diadém egy darabja ellenfele markában maradt.
EnglishHank would misjudge his opponent, and before long the stick would come into play.
Szó szót, fenyegetés fenyegetést követne, és előbb-utóbb tettlegességre kerülne a sor.
EnglishAfter all, a determined enemy requires an even more determined opponent.'
Végül is egy elszánt ellenséget csak még nagyobb elszántsággal lehet legyőzni.
EnglishAgain his opponent used his arm to block the thrust, taking another cut.
Ellenfele megint a karjával hárította el a pengét, miközben újabb sebet kapott.
EnglishNever have I risen to such a height, and never have I been so hard pressed by an opponent.
Sohasem végeztem ilyen kitűnő munkát, és sohasem hadakoztam keményebb ellenféllel.
EnglishHis right arm flashed up, the extended blade bisecting his opponent's arm.
Jobb karja megvillan, s könyékben lemetszette a zsaru lámpát tartó kezét.
EnglishHe really must look up some of his opponent's previous games, once he knew who it would be.
Tényleg muszáj lesz megnéznie az ellenfele korábbi játékait, amint megtudja, ki az.
EnglishThis is no reason to triumph over the failing opponent, but to help the people of Zimbabwe.
Nem a magától megbukó ellenfelet kell legyőzni, hanem segíteni kell a zimbabweieken.
EnglishChris, who was thirty-six, judged his opponent to be twenty-nine.
Chris, aki harminchat éves volt, ellenfelét nem nézte többnek huszonkilencnél.
EnglishIt is paradoxical to be referred to as an opponent of Europe for this reason.
Ellentmondásos, hogy ezért Európa ellenségeiként hivatkoznak ránk.
EnglishIcicle's mind raced, desperate to think of a way to distract his opponent
Jégcsap elméje száguldott, kétségbeesetten törte a fejét, hogyan zavarhatná meg ellenségét.
EnglishThe Maid and her opponent would appear in holograms, magnified by a factor of thirty.
A Szűznek és ellenfelének hologram formájában kellett megjelennie, harmincszoros nagyításban.
EnglishShe won every match, no matter how heavy or great her opponent.
Megnyert minden viadalt, legyőzte a legtermetesebb, legtehetségesebb ellenfeleket.
English... my opponent has used fancy words to try to confuse the issues.
...az ellenfelem ábrándos szavaival megpróbálta összekuszálni a tényeket...
EnglishWhatever the case and whoever the opponent, Foltrigg always wanted the dirt.
Bármilyen ügyről is volt szó, bármilyen ellenfele is volt, Foltrigget mindig a szemét érdekelte.
EnglishUnseen by his opponent, Burke's right hand curled in toward his wrist.
Ellenfele azonban nem látta, hogy Burke jobb keze csuklóban behajlott.
EnglishBut who would've thought one lawyer would eavesdrop on his opponent by means of an illegal wiretap?
De arra sem gondolna senki, hogy egy ügyvéd lehallgatja ellenfele telefonvonalait.
EnglishWe do not view Mr Berlusconi, or any other opponent, as our enemy.
Nem tekintjük Berlusconi urat és a többi ellenzéki pártot ellenségünknek.