"opportune time" translation into Hungarian

EN

"opportune time" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opportune time" in context.

Similar translations for "opportune time" in Hungarian

opportune adjective
time noun
to time verb

Context sentences for "opportune time" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis comes at an opportune time and enhances the EU's credibility among its partners.
Ez szerencsés időben jön, és növeli az EU hitelességét partnerei előtt.
EnglishNow is the opportune time to act in the pre-Olympic period because afterwards will be too late.
Most, az Olimpiát megelőző időszakban jött el a megfelelő idő a cselekvésre, hiszen utána már túl késő lesz.
EnglishWell, the transfer came through at an opportune time.
Nos, az áthelyezés éppen alkalmas időben jött.
EnglishThis report has therefore come at a very opportune time.
A jelentés ezért a legjobb időben jött.
EnglishThe key message of the report is that we find ourselves at a very opportune time for strengthening the transatlantic relationship.
A jelentés fő üzenete, hogy a transzatlanti kapcsolatok erősítésére igen alkalmas időben vagyunk.
EnglishI was waiting for the opportune time, I said.
A megfelelő alkalomra vártam mondtam.
EnglishFinally, I agree with the flexibility of the measure, which offers Member States the chance to adopt the directive at the most opportune time.
Végezetül egyetértek az intézkedés rugalmasságával, ami lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a lehető legalkalmasabb időben vezessék be az irányelvet.

Other dictionary words

English
  • opportune time

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.