"opportunistic" translation into Hungarian

EN

"opportunistic" in Hungarian

EN

opportunistic {adjective}

volume_up
opportunistic
I can only admire the opportunistic hypocrisy of my Tory colleagues.
A Tory pártba tartozó kollegáimnak ezen opportunista álszentségét csak csodálni tudom.
So, at the end of the month we will see the Commission's report and we will then see how opportunistic the left's position is.
A hónap végén tehát elolvashatjuk a Bizottság jelentését, és megtudjuk majd, mennyire opportunista a baloldal álláspontja.
I find it absolutely shocking that the Polish Government should have tried to block this initiative with such opportunistic and contradictory arguments.
Teljesen megdöbbentőnek tartom, hogy a lengyel kormány megpróbálta ilyen opportunista és ellentmondásos érvekkel meggátolni ezt a kezdeményezést.
opportunistic
Can I say that I object to the opportunistic bleating of a few Eurosceptic fossils in our back benches, and what they say should be recognised for what it is.
Elmondhatom, hogy ellenvetéseim vannak a hátsó padsorokban helyet foglaló néhány euroszkeptikus őskövület megalkuvó nyöszörgéseivel szemben; mondandójukat annak kell tekinteni, ami.

Synonyms (English) for "opportunistic":

opportunistic
opportunist

Context sentences for "opportunistic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Seymour was an opportunistic jerk, or so I thought at the time.
(Seymour potyaleső paprikajancsi volt, én legalábbis annak tartottam.
EnglishAn opportunistic breed.
EnglishThe politically opportunistic positions expressed just now by Mr Schulz about the present highly popular Italian Government certainly do not help.
A Schulz úr által a jelenlegi, igen népszerű olasz kormánnyal összefüggésben kifejtett, politikailag opportunistának ítélhető álláspont aligha segít ebben.