"opportunities for" translation into Hungarian

EN

"opportunities for" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opportunities for" in context.

Similar translations for "opportunities for" in Hungarian

opportunity noun
for conjunction
see noun

Context sentences for "opportunities for" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt provides real opportunities for chemicals, pharmaceuticals, other industries.
Valódi lehetőségeket nyújt a vegyi anyagok, gyógyszerek és más iparágak számára.
EnglishIt is a pity that Parliament is not allowing any opportunities for a compromise.
Sajnálatos, hogy a Parlament szemernyi lehetőséget sem hagy a kompromisszumnak.
EnglishAnother way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
A kihívások lehetőségekké formálásának másik módja a hatékony regionális politika.
EnglishThere are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Továbbra is vannak még hézagok, a megkülönböztetés még mindig felütheti a fejét.
EnglishThe global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
A globális pénzügyi válság tulajdonképpen megteremti a befolyásolás lehetőségeit.
EnglishAre there new opportunities here for adjusting quotas and duties accordingly?
Vannak-e új lehetőségek a kontingensek és a vámok ennek megfelelő kiigazítására?
EnglishUse the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!
Ragadd meg a lehetőséget, és járulj hozzá tevékenyen a demokrácia fejlődéséhez!
EnglishEducation is important for personal growth and better employment opportunities.
Az oktatás fontos a személyes fejlődés és a jobb foglalkoztatási lehetőségek miatt.
EnglishIt provides greater opportunities for citizens to scrutinise the decision-makers.
Nagyobb lehetőségeket nyújt a polgárok számára a döntéshozók ellenőrzéséhez.
EnglishThis reduces the opportunities to integrate in the labour market and pursue a career.
Ez csökkenti a nők munkaerő-piaci integrációjának és karrierépítésének esélyeit.
EnglishYour proposal is to speed things up and to increase production opportunities.
Az Önök javaslata az, hogy gyorsítsunk, és növeljük a termelési lehetőségeket.
EnglishToday, the opportunities this agreement brings clearly outweigh the uncertainties.
A megállapodás lehetőségei most egyértelműen meghaladják a bizonytalanságait.
EnglishIf you are looking for work opportunities in Lithuania, try the proposed websites!
Ha a litvániai munkalehetőségek érdekelnek, nézd át a javasolt weboldalakat.
EnglishThis is all about establishing a level playing field and equal opportunities for all.
Mindez az egyenlő feltételek és esélyegyenlőség megteremtését hivatott szolgálni.
EnglishThere are many opportunities open to national parliaments through their right of veto.
A nemzeti parlamentek számára vétójogukon keresztül számos lehetőség nyílik meg.
EnglishInstead, it must create the opportunities for industry to develop within a framework.
Ehelyett lehetőséget kell teremtenie arra, hogy az ipar keretek között fejlődjön.
EnglishIt will mark a further step in our ambition to extend mobility opportunities.
Ez is egy újabb lépést fog jelenteni a mobilitási lehetőségek bővítése terén.
EnglishThe key concepts for this social agenda will be access, opportunities and solidarity.
E szociális napirend fő fogalmai a hozzáférés, az esély és a szolidaritás lesznek.
EnglishAn integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
Az esélyegyenlőségi hiányosságok kezelésekor integrált megközelítésre van szükség.
EnglishAmerica offers women so many more opportunities than what we are used to here.
Az amerikai nők olyan sok lehetőség közül választhatnak, nem úgy, mint mi.

Other dictionary words

English
  • opportunities for

Moreover, bab.la provides the Romanian-English dictionary for more translations.