"opposite him" translation into Hungarian

EN

"opposite him" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opposite him" in context.

Similar translations for "opposite him" in Hungarian

opposite adjective

Context sentences for "opposite him" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishHe looked at the immaculate figure standing smiling opposite him while he dripped.
Szemrehányó pillantást vetett a makulátlanul száraz alakra, aki ders mosollyal nézett vissza rá.
EnglishI sat down in the chair opposite him, with Saint Juan Diego out of sight at my side.
Fölemeltem Szent Juan Diegót a kőlapokról, és rendesen az asztalra tettem, mert ott volt a helye.
EnglishThe barman slipped down the length of the bar to stand opposite him and get a better look.
A mixer végiglejtett a pult mentén, s vele szemben állt meg, hogy jobban szemügyre vehesse.
EnglishHe drank off half of his beer, still eyeing the Englishman opposite him.
Tekintetét a szemközt ülő angolra szegezve kiitta a söre felét.
EnglishGordon became aware that a girl at the table opposite was watching him.
Gordon észrevette, hogy egy lány a szemközti asztalnál őt nézi.
EnglishThe taxi was al-most opposite him, rear door swinging open.
A taxi nyitott, előre-hátra vágódó hátsó ajtóval - ebben a másodpercben ért a ház elé.
EnglishHe was silent for a moment or two, while his eyes made a thoughtful survey of the young man opposite him.
Néhány pillanatra csend támadt, az ezredes gondosan szemügyre vette vendégét.
EnglishOn the rampart opposite him, eighty paces distant, a score of Tiste Edur had found Prince Quillas.
Vele szemben, nyolcvanlépésnyire, a földsáncnál egy csapat edur megtalálta Quillas herceget.
EnglishAt a table opposite him an elderly Arab was peacefully clicking through a string of amber beads.
Szemben vele egy öregember morzsolgatta borostyánkő olvasóját.
EnglishThe vampire sat down slowly opposite him and, leaning forward, said gently, confidentially, Don't be afraid.
A vámpír leült vele szemben, előrehajolt, és nyájasan, bizalmasan így szólt: Ne féljen.
EnglishOpposite him, Rhulad staggered back, blood pulsing from his right thigh.
Rhuland hátrahőkölt, jobb combjából ömlött a vér.
EnglishEven so, he was surprised at the look of exhaustion and sadness in the man opposite him.
Thomast azonban még így is meghökkentette, hogy milyen kimerült és szomorú arc néz vele szembe az íróasztal mögül.
EnglishHe hit the open space just as the monstrous beast cleared the treetops opposite him.
Épp akkor érte el a szélét, amikor a hatalmas termetű lény a tisztás szemközti oldalán felbukkant a fák koronája fölött.
EnglishHe looked at the large portly figure of Chief Inspector Davy sitting opposite him and drew a bulldog.
Aztán a vele szemben ülő Davy főfelügyelő vaskos termetére pillantott, és egy bulldogot kezdett rajzolni.
EnglishI'll use binoculars from the opposite side to identify him.
Én a másik oldalról azonosítani fogom távcsővel.
EnglishPoirot looked thoughtfully at the woman opposite him.
Poirot tűnődve nézte az asztal másik oldalán ülő nőt.
EnglishHe gestured to the empty chair opposite him across the table.
Az asztal túloldalán álló székre mutatott.
EnglishAssuming that the second lighted lamp was meant to direct me, I sat in the chair opposite him.
Feltételeztem, hogy a második lámpa arra hivatott, hogy engem elirányítson, így az a melletti székre ültem le, vele szemben.
EnglishLady Sedgwick sat down again opposite him.
Lady Sedgwick újra helyet foglalt a főfelügyelővel szemben.

Other dictionary words

English
  • opposite him

Moreover, bab.la provides the Indonesian-English dictionary for more translations.