"opposite number" translation into Hungarian

EN

"opposite number" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opposite number" in context.

Context sentences for "opposite number" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt comes in bed to most people, I know, like love’s opposite number.
A legtöbb emberhez ágyban közelít, mint a szerelem ellenpárja.
EnglishI believe that, from now on, the US Secretary of State's opposite number will be Baroness Ashton.
Úgy vélem, hogy mostantól az USA külügyminisztere által tárcsázott szám Ashton bárónőé lesz.
EnglishCampbell sat across the table and watched his Soviet opposite number with some fellow feeling.
Edwin J. Campbell az asztal túloldalán ült, és némi baráti érzéssel figyelte szovjet kollégáját.
EnglishWhat time do you think I should wake your opposite number, you girl?
Mit gondolsz, te lány, mikor ébresszem föl a párodat?
Englishthe chairman of the geopolitical group, his opposite number in the strategic committee and the chairman of the economics body.
Ott volt a geopolitikai csoport elnöke, a stratégiai bizottságé és a gazdasági testületé.
EnglishMy opposite number from homicide was here last night.
A gyilkosságiaktól a kollégám még az éjjel kijött.
EnglishHe also had a face-to-face and more businesslike conference with his opposite number at the American Embassy.
Volt egy négyszemközti és üzletszerűűbb tárgyalása a CIA hasonló megbízatású képviselőőjével az amerikai követségen.
English'My opposite number is pretty literate.
- Az ellenlábasom meglehetősen művelt.
EnglishIt's opposite Number 15.
EnglishThe officer in Norwich was still abed, but in Ipswich his opposite number was already in his office because of the demonstration that was tying up half the Suffolk force.
A norwichi kolléga még aludt, de az ipswichi már a hivatalában volt a tüntetés miatt, amely lekötötte Suffolk fél rendőri erejét.

Other dictionary words

English
  • opposite number

More translations in the Swedish-English dictionary.