"opposition" translation into Hungarian

EN

"opposition" in Hungarian

EN opposition
volume_up
{noun}

opposition
In Croatia, the opposition has largely taken a constructive approach.
Horvátországban az ellenzék nagyrészt konstruktív hozzáállást tanúsít.
Supporters of the political opposition have been threatened and have disappeared.
A politikai ellenzék támogatóit megfenyegették, akik azt követően eltűntek.
In Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
Macedóniában a szocialista ellenzék viszont durva obstrukciós taktikákat alkalmaz.
opposition (also: kick, rebellion, reluctance, resistance)
They had the true opposition at the other beach.
A szomszéd partszakaszon volt az igazi ellenállás.
At the time, there was a lot of opposition.
Abban az időben nagyon sok ellenállás volt.
Disobedience, opposition and rupture with the EU are the way forward which is in the people's interest.
Az EU-val szembeni engedetlenség, ellenállás és szakítás az emberek javát szolgáló, előrevezető út.
opposition (also: disagreement, resistance, traverse)
The least appearance of opposition struck fire out of the old autocrat.
A vén zsarnokot ez a szelíd ellenkezés is hallatlan dühbe gurította.
In my view, it is an expression of opposition to the document entitled the Lisbon Reform Treaty.
Véleményem szerint ez a Lisszaboni Szerződésnek nevezett dokumentummal szembeni ellenkezés kifejeződése.
minden ellenkezés ellenére
opposition (also: antagonism, clash, conflict, contrast)
Egymás mellé helyezve e kettőt, az ellentét világos.
An EU internal market that complies with the system of global competition is ultimately the incarnation of this kind of opposition.
Az az EU belső piac, amely összhangban áll a globális verseny rendszerével, végső soron az ilyen jellegű ellentét megtestesülése.
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.
A gazdasági szabadság és a szociális jogok közötti ellentét a múlt század hangulatát idézi, mai Európánk politikájában pedig már nem aktuális.
opposition (also: discouragement, objection)
Opposition is certainly more useful than ignoring them.
Az ellenzés bizonyára hasznosabb, mint figyelmen kívül hagyni őket.
Its opposition was not as successful as it had hoped and therefore even I can vote in favour of this report.
Az ellenzés nem volt annyira sikeres, mint remélte, ezért jómagam is a jelentés mellett szavazhatok.
opposition (also: confrontation)
At the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.
Ugyanakkor elkeserít, hogy milyen széles körű az ezzel kapcsolatos szembenállás.
By removing controls on its internal borders, the European Union is putting an end to an age which was characterised by division and opposition - East and West.
A belső határok ellenőrzésének megszüntetésével az Európai Unió véget vet a kelet és a nyugat közötti megosztottság, szembenállás korszakának.

Synonyms (English) for "opposition":

opposition

Context sentences for "opposition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese opposition rallies are due to last for three days, despite a government ban.
Ezek az ellenzéki gyűlések - a kormány tilalma ellenére - három napig tartanak.
EnglishWe know how very difficult it is to contact the democratic opposition in Iran.
Tudjuk, hogy milyen nehéz kapcsolatba lépni az iráni demokratikus ellenzékkel.
English(HU) The opposition had the opportunity to participate in the work of Parliament.
(HU) Az ellenzéknek megvolt a lehetősége, hogy részt vegyen a Parlament munkájában.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiumban is nagymértékben megtagadják az ellenzéktől a sajtóhoz való hozzáférést.
EnglishOur Station Chief, James Szell, got burned by the opposition making a pickup.
Az állomásfőnökünk, James Szell lelepleződött, amikor át akart venni egy csomagot.
EnglishI voted against this report, to which I have always expressed my strong opposition.
Nemmel szavaztam erre a jelentésre, amelyet mindig is határozottan elleneztem.
EnglishIt is time we took action and showed that we support the Iranian opposition.
Itt az idő, hogy cselekedjünk és támogatásunkról biztosítsuk az iráni ellenzéket.
EnglishHe resisted the opposition of the Council to the Stability and Growth Pact.
Ő ellenállt, amikor a Tanács elutasította a Stabilitási és Növekedési Paktumot.
English1 900 opposition activists are being held in jail in inhuman conditions in Burma.
Burmában 1 900 ellenzéki aktivistát tartanak börtönben embertelen körülmények között.
EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
EnglishThe new President will be governing in the face of robust opposition and free media.
Az új elnök egy izmos ellenzékkel és szabad sajtóval szemben fog kormányozni.
EnglishWhy was nothing said about the opposition to banking secrecy by certain Member States?
Miért nem mondott semmit arról, hogy bizonyos tagállamok ellenzik a banktitkokat?
EnglishEspecially if you can put your parliamentary opposition in the building first!'
Főleg akkor, ha az ember előbb be tudja terelni az ellenzéket az épületbe.
EnglishThe quality of democracy can be measured by the way in which the opposition is treated.
A demokrácia minősége jól mérhető az ellenzékkel szemben tanúsított bánásmóddal.
EnglishThe political side, the formal abolition of opposition parties, would be for Komarov.
A dolog politikai oldala, az ellenzéki pártok hivatalos feloszlatása Komarovra vár.
EnglishLet us hope for open discussions, both with the opposition and with the government.
Reménykedjünk, hogy nyitott lesz a tárgyalás, mind az ellenzékkel, mind a kormánnyal.
EnglishHis colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing.
Kollégája, és ellenzéki társa, Mahamat Saleh, továbbra is az eltűntek között szerepel.
EnglishI voted against this report, to which I have always expressed my strong opposition.
Nemmel szavaztam a jelentésre, amelyet mindig is határozottan elleneztem.
EnglishThe Opposition League seeded them on lots of planets, with instruction-beads.
Az Ellenállási Liga rengeteg bolygón elhintett ilyeneket, információs gömbökkel együtt.
EnglishI would like to express my opposition to those who describe this as protectionism.
Szembenállásomat kívánom kifejezni azokkal szemben, akik ezt protekcionizmusnak nevezik.