"opposition leader" translation into Hungarian

EN

"opposition leader" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opposition leader" in context.

Similar translations for "opposition leader" in Hungarian

opposition noun
leader noun
Hungarian

Context sentences for "opposition leader" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása
EnglishSam Rainsy, the opposition leader in Cambodia, has been subjected to serious persecution.
Szam Rainszinek, a kambodzsai ellenzék vezérének súlyos üldöztetésben volt része.
EnglishOpposition leader Aung San Suu Kyi has been under house arrest for years.
Az ellenzéki vezető, Aung San Suu Kyi már évek óta házi őrizetben van.
EnglishThis matter is a political manoeuvre to single out a Flemish nationalist opposition leader.
Ez az egész ügy egy politikai manőver, amely egy flamand nemzeti ellenzéki vezető ellen irányul.
English. - Mr President, Mr Rainsy, an opposition leader, has been sentenced in absentia to 12 years in prison.
Elnök asszony! Szam Rainszi ellenzéki vezetőt 12 éves börtönbüntetésre ítélték távollétében.
EnglishThe release of the Burmese opposition leader, Mrs San Suu Kyi, is also a great challenge for us.
A burmai ellenzéki vezető, Aung Szan Szú Kji asszony szabadon bocsátása egyben nagy kihívás is a számunkra.
EnglishTwo days ago, the Socialist opposition leader of the country, Mr Crvenkovski, was here in this House.
Két nappal ezelőtt az országban működő szocialista ellenzék vezetője, Crvenkovski úr járt itt a Házban.
EnglishI have served as opposition leader and Prime Minister.
Ellenzéki vezetőként, majd miniszterelnökként szolgáltam.
EnglishSam Rainsy, the Opposition leader currently exiled to France, has been jailed in absentia for ten years.
A franciaországi emigrációban élő ellenzéki vezetőt, Szam Rainszi urat távollétében tíz év börtönre ítélték.
EnglishThis postponement has arisen from the refusal to provide the opposition leader Morgan Tsvangirai with a passport.
Ez a halasztás annak volt a következménye, hogy Morgan Tsvangirai ellenzéki vezetőnek nem adtak útlevelet.
EnglishIn the meantime, President Kibaki has appointed his government without consultation with the opposition leader, Mr Odinga.
Közben Kibaki elnök kinevezte kormányát a nélkül, hogy konzultált volna az ellenzék vezetőjével, Odinga úrral.
EnglishThe fact that the opposition leader, Sam Rainsy, has had to seek refuge in France is symptomatic of a deteriorating trend.
Az, hogy Szam Rainszi ellenzéki vezetőnek Franciaországban kellett menedéket keresnie, a helyzet romlásának a jele.
EnglishMadam President, the British opposition leader has announced an intention to renegotiate parts of the Lisbon Treaty.
Elnök asszony, a brit ellenzék vezetője bejelentette azon szándékát, hogy újratárgyalja a Lisszaboni Szerződés egyes részeit.
EnglishI would like the great opposition leader - Yulia Tymoshenko - to understand that when in opposition it is not enough just to demand power.
Szeretném, ha a nagy ellenzéki vezető - Julia Tyimosenko - megértené azt, hogy ellenzékben nem elég pusztán a hatalmat követelni.
EnglishSupporters of the opposition leader, Mr Odinge, clashed several times with the security forces and also attacked the followers of President Kibaki.
Az ellenzéki vezető, Odinge úr támogatói többször is összecsaptak a biztonsági erőkkel, és megtámadták Kibaki elnök híveit is.
EnglishSam Rainsy, as the main opposition leader, must be allowed to resume his duties in the Cambodian Parliament as soon as possible.
Szam Rainszinek mint az ellenzék első számú vezetőjének meg kell engedni, hogy a lehető leggyorsabban folytathassa munkáját a kambodzsai parlamentben.
EnglishIt would be like a French opposition leader writing to the British Queen and asking her not to sign a law passed by the House of Commons.
Ez olyan lenne, mintha egy francia ellenzéki vezető levélben kérné az angol királynőt, hogy ne írja alá az angol parlament alsóháza által már elfogadott törvényt.
EnglishThe last presidential elections brought the opposition leader, Mr Ouattara, to power.
A legutóbbi elnökválasztások az ellenzék vezetőjét, Ouattarát juttatták hatalomra, Gbagbo, a leköszönő elnök azonban nem volt hajlandó átadni a hatalmat.
EnglishThere is all the more reason for this as the UN, the Electoral Commission and numerous European states have recognised the opposition leader as the rightful winner.
Annál is inkább, mivel az ENSZ, a választási bizottság és számos európai állam a korábbi ellenzéki vezetőt ismeri el a választások legitim győztesének.
EnglishThirdly, I would like to thank the Irish Members, the Irish people and also their opposition leader, Enda Kenny, who should be included in the list mentioned.
Harmadszor, köszönetet szeretnék mondani az ír képviselőknek, az ír polgároknak és ellenzéki vezetőjüknek, Enda Kennynek, akinek szintén helye van az említett listán.

Other dictionary words

English
  • opposition leader

Have a look at the English-German dictionary by bab.la.