"opposition party" translation into Hungarian

EN

"opposition party" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opposition party" in context.

Similar translations for "opposition party" in Hungarian

opposition noun
party noun
to party verb
Hungarian

Context sentences for "opposition party" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am a member of the Law and Justice Party, the largest opposition party.
Én a Jog és Igazság Pártnak, a legnagyobb ellenzéki pártnak vagyok a tagja.
EnglishFor precisely this reason, this issue must not be used to foment opposition or for party political attacks.
Éppen ezért ezt az ügyet nem szabad ellentétek szítására, pártpolitikai támadásokra használni.
EnglishMany political activists are in prison, and the opposition party has decided to boycott the elections completely.
Sok politikai aktivista börtönben sínylődik, és az ellenzéki párt úgy döntött, hogy teljes egészében bojkottálja a választásokat.
EnglishViolence is also occurring: today we were informed that a mayor from the opposition party and a guard had been shot dead.
Erőszakos esetek is történnek: ma arról tájékoztattak minket, hogy az ellenzéki párt egyik polgármesterét és egy őrt agyonlőttek.
EnglishI belong to the opposition party in Greece and I have to say that we are highly critical of the government's economic policy.
Én a görögországi ellenzéki párthoz tartozom, és meg kell mondanom, hogy nagyon kritikusan látjuk a kormány gazdaságpolitikáját.
EnglishI was willing to accept the opposition party in order to carry our nation forward into the future after the departure of the Americans.
Hajlandó voltam elfogadni az ellenzéki pártokat, hogy tovább vezethessem a jövő felé hazánkat az amerikaiak távozása után.
EnglishThe main opposition party led by Aung San Suu Kyi, winner of the Nobel Peace Prize and Sakharov Prize, will not take part in the elections.
A Nobel-békedíjas és Szaharov-díjas Ang Szán Szu Csí által vezetett fő ellenzéki párt nem vesz részt a választásokban.
EnglishSimilar convictions of members of the opposition party are fairly common, and show that there is no impartial judiciary in Cambodia.
Az ellenzéki párt tagjait meglehetősen gyakran sújtják hasonló ítéletekkel, ami azt jelzi, hogy Kambodzsában nincsen pártatlan bíróság.
EnglishToday, Mr Odinga's opposition party has called once again for nationwide protests regarding the outcome of last month's presidential election.
Ma Odinga ellenzéki pártja ismételt felhívást intézett a múlt havi elnökválasztás eredményei elleni országos tiltakozások érdekében.
EnglishAnyone who locks up the leader of the opposition party also locks up a large proportion of the people of the country who are represented by this person.
Aki egy ellenzéki párt vezetőjét lecsukatja, az vele együtt börtönbe záratja az ország lakosságának általa képviselt jelentős részét.
EnglishNeither the corrupt elite in Pakistan, represented by the present government, nor the main opposition party, have any answers for the people.
Sem a jelenlegi kormány által képviselt korrupt elit, sem a legnagyobb ellenzéki párt nem tud választ adni az embereket foglalkoztató kérdésekre.
EnglishThe sole aim is to prevent him from standing in the next elections, in 2013, and he is the leader of the country's second political opposition party.
Az egyetlen cél az, hogy ne indulhasson a következő 2013-as választásokon, noha ő az ország második ellenzéki politikai pártjának a vezetője.
EnglishBy way of explanation he was told that since he was a member of the opposition Civil Party he did not represent an ideology in line with that of the State.
Magyarázatképpen azt mondták neki, hogy mivel az ellenzéki Polgári Párt tagja volt, nem az államéval összhangban álló ideológiát képviseli.
EnglishAccording to the opposition party MDC, the Government is attempting, nine months ahead of the presidential elections, to secure the votes of the poor.
Az ellenzéki MDC párt szerint a Kormány az elnöki választások előtt kilenc hónappal arra tesz kísérletet, hogy bebiztosítsa a szegények szavazatait.
EnglishHow can it exist, since, and I stress this once again, during this debate there is not one representative of either the governing or the opposition party.
Hogyan is létezhetne, amikor - és ezt még egyszer kihangsúlyozom - ezen a vitán sem a kormányzó párt, sem az ellenzék képviselői nincsenek jelen.
EnglishWe also need your support to make sure that the leaders of the main opposition party and the prime minister of Albania understand our message.
Szükségünk van azonban az Önök támogatására is annak biztosítása érdekében, hogy a fő ellenzéki párt vezetői és Albánia miniszterelnöke megértsék üzenetünket.
EnglishFollowing the vote, the circumstances surrounding the counting and the announcement of the results caused a crisis with the main opposition party.
A szavazás után a szavazatszámlálás és az eredmények bejelentésének körülményei a legnagyobb ellenzéki párt és a kormány közötti feszültségekhez vezettek.
EnglishI am in constant contact with both the Greek authorities and the main opposition party and I know very well that they do not want to leave the eurozone.
Folyamatos kapcsolatban állok a görög hatóságokkal és a legnagyobb ellenzéki párttal, és pontosan tudom, hogy nem szeretnék elhagyni az euróövezetet.
EnglishAs a rule, Christians support the ruling People's Democratic Party, and Muslims usually support the opposition All Nigeria People's Party.
A keresztények értelemszerűen a hatalmon lévő Demokratikus Néppártot támogatják, a muzulmánok pedig általánosságban az ellenzéket, vagyis az Össznigériai Néppártot.
EnglishWhat the murderer said while he committed the crime left no doubt that his motive was hatred for the Law and Justice Party, Poland's main opposition party.
Tette elkövetésekor a gyilkos egyértelműen kinyilvánította, hogy Lengyelország legnagyobb ellenzéki pártja, a Jog és Igazságosság Párt elleni gyűlölete motiválta a gyilkosságra.

Other dictionary words

English
  • opposition party

Search for more words in the English-French dictionary.