"oppressor" translation into Hungarian

EN

"oppressor" in Hungarian

EN oppressor
volume_up
{noun}

oppressor
Man had never been the oppressor in these battles; always he was the oppressed.
Az ember sohasem volt elnyomó ezekben a harcokban; mindig őt nyomták el.
In other words, to put the tyrant and the oppressor in a good light, while condemning their victims and the ones they oppressed.
Más szóval a türannosz és elnyomó jó színben való feltüntetése, ugyanakkor pedig áldozataiknak és az általuk elnyomottak elítélése.
The last chapter in any successful genocide is the one in which the oppressor can remove their hands and say, "My God, what are these people doing to themselves?
Minden sikeres népirtás legutolsó fejezete az, amikor az elnyomó már széttárhatja a karját és így szólhat: "Istenkém, mit tesznek magukkal ezek az emberek?
oppressor (also: despot, tyrant, caesar)
During Kalak's reign, the templars had been hated by the people of the city, who had seen them, quite correctly, as oppressors enforcing the will of the tyrant.
Kalak uralkodása alatt a városlakók gyűlölték a lovagokat, mert - igen helyesen - elnyomókat láttak bennük, akik a zsarnok akaratát érvényesítik.
That is because every day this gang remains in power is a reflection of our powerlessness and of the fact that the international community does not have the muscle to keep this oppressor in check.
Ugyanis minden nap, amellyel ez a banda tovább hatalmon marad, tehetetlenségünket mutatja, továbbá azt, hogy a nemzetközi közösségnek nincs ereje a zsarnok kordában tartására.
oppressor (also: despot, tyrant)

Context sentences for "oppressor" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCall your oppressor here, child, and poison him, instead of those he points out.
Hívd ide zsarnokodat, gyermek, és őt mérgezd meg azok helyett, akiket megmérgezni parancsol.
EnglishShe would not be beaten by this last oppressor, this stale beast that smothered her senses.
Utolsó elnyomója, ez az érzékeit elfojtó vadállat nem fogja tudni legyőzni.
EnglishA new Pontius Pilate-if not an oppressor himself, then certainly the representative of the oppressors, here to spit in God's face.
Egy új Poncius Pilátus, a gonosz birodalmának küldötte, aki most arra készül, hogy arcul köpje Istent.
EnglishThe West was not seen as an ally in the fight for democracy and progress, but as a colonial profiteer and oppressor.
A Nyugatot nem szövetségesnek tekintették a demokráciáért és fejlődésért folytatott harcban, hanem nyerészkedő gyarmatosítónak és elnyomónak.