"opt-out" translation into Hungarian

EN

"opt-out" in Hungarian

EN opt-out
volume_up
{noun}

1. administration, colloquial

opt-out
volume_up
kimaradási záradék {noun} [coll.]

Similar translations for "opt-out" in Hungarian

to opt verb
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian

Context sentences for "opt-out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Teljesen egyértelmű, hogy az opt-out intézményének semmi köze a rugalmassághoz.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Az opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
EnglishRejecting this attempt to quash the British opt-out would be a good place to start.
A brit kívülmaradás érvénytelenítésére tett kísérlet elutasítása jó kezdet lenne.
EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Főleg a Tanácsnak nem sikerült egy tapodtat sem előrelépnie az opt-out tekintetében.
EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Erkölcsi szempontból pont opt-out-ot adni ilyen témában, vállalhatatlan.
EnglishThe Council, however, would like to make this opt-out permanent and widen it, in fact.
A Tanács ugyanakkor szeretné az önkéntes kívülmaradást állandósítani és kibővíteni.
EnglishSo, today, Mr Sarkozy is calling for an opt-out from employment policies.
Ma tehát Sarkozy úr arra szólít fel, hogy hátráljunk ki a foglalkoztatáspolitikából.
EnglishBut the most difficult issues are the future of the opt-out and the treatment of on-call time.
De a legnehezebb ügyek a kívülmaradási jog jövője és az ügyeleti idő kezelése.
EnglishThe press is reporting the protocol as being an opt-out from the Charter.
A sajtó a Charta hatálya alóli kibúvásként számol be a jegyzőkönyvről.
EnglishThe intention of Parliament's proposal is to exclude this opt-out option.
A Parlament javaslatának célja a kívülmaradás lehetőségének kizárása.
EnglishI can confirm that there is actually a majority in favour of removing the opt-out.
Megerősíthetem, hogy a többség támogatná az opt-out eltörlését.
EnglishAs I have already indicated, France has long been opposed to the opt-out.
Ahogy már említettem, Franciaország régóta ellenzi a kívülmaradást.
EnglishThe binding nature of the Charter of Fundamental Rights has been distorted by an opt-out clause.
Az Alapjogi Charta kötelező jellegét eltorzította egy kívülmaradási záradék.
EnglishPoland will accede to the Charter of Fundamental Rights in full, without any opt-out.
Lengyelország teljesen elfogadja az Európai Unió Alapjogi Chartáját, mindenféle mentesség nélkül.
EnglishThis means that there are no grounds for any type of opt-out to apply in this area.
Ez azt jelenti, hogy e téren nincs jogalap a kívül maradásra.
English. - I will vote to end the opt out from the 48 hour week.
írásban. - Amellett fogok szavazni, hogy vessünk véget a 48 órás hét kívülmaradási jogának.
EnglishI would remind you that the opt-out was accepted in 1993, but as a clear exception.
Emlékeztetném Önöket arra, hogy az opt-out intézményét 1993-ban egyértelműen kivételként fogadták el.
EnglishIndeed, there are all sorts of permutations where the opt-out will create chaos and confusion.
Valóban, több olyan változat lehetséges, ahol az elutasítás káoszhoz és zűrzavarhoz vezet.
EnglishIt is an indisputable fact that the opt-out is used today by 15 of the 27 EU Member States.
Vitathatatlan tény, hogy az opt-out intézményét a 27 uniós tagállamból jelenleg 15 alkalmazza.
EnglishIt could perhaps be one of the two Member States with an opt-out.
Talán azon két tagállam egyike, amely most a különállást választotta.