"opted to" translation into Hungarian

EN

"opted to" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opted to" in context.

Similar translations for "opted to" in Hungarian

to opt verb
Hungarian
to preposition

Context sentences for "opted to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen they had reached Stuart's car, they opted for the drive rather than the long walk.
Stuart kocsijához érve inkább az autózásra szavaztak a hosszú séta helyett.
EnglishI opted for two scoops of chocolate over one of Mrs. Lou Kiner's fudge brownies.
En két gombóc csokifagyit kértem Mrs. Lou Kiner kakaós szeletére.
EnglishOur wine growers, who opted for quality, should not have to justify the value of their wine.
Nem a minőségre szavazó bortermelőknek kellene bizonyítaniuk a boruk értékét.
EnglishBut when he saw l meant to hide at Freniere, he opted for that also.
De amikor látta, hogy mindenképp Freniere-ben akarok megbújni, ő is amellett döntött.
EnglishFor this reason, we opted for a number of balanced partial agreements.
Ezért mi a több, kiegyensúlyozott rész-eredmény elérését céloztuk meg.
EnglishHe wished for a long-term lease, possibly for up to three months, and opted for the budget plan.
Hosszú időre, három hónapra kötötte a bérleti szerződést, mert úgy olcsóbb.
EnglishShoot, the child, having opted for the Dark Blood, could go to Hell!
A kislány, mivel a Sötét Vérre szavazott, mehetne egyenest a pokolba.
EnglishMercifully, years back someone opted for the abbreviated version.
Hála istennek évekkel ezelőtt valaki kitalálta a rövidített változatot.
EnglishNo, Jack was sure, he never would have opted for Force Recon.
Nem is értette, hogyan képesek a felderítők önként vállalni a kockázatot.
EnglishWe simply opted to strengthen coordination in this scenario.
Egyszerűen csak úgy döntöttünk, hogy egy ilyen esetben megerősítjük az együttműködést.
EnglishSallinger had opted to fight back, but he had no ammo.
Sallinger azt választotta, hogy felveszi a harcot, csakhogy nem volt muníciója.
EnglishSome opted for longevity, increasing to 125, then even 150 years.
Bizonyos helyeken sikerült a 125 éves átlagéletkort 150-re növelni.
EnglishThe voters in Arizona opted for their native son, and those in Michigan liked the new fellow too.
Az arizonai szavazók a földijüket választották, de a michiganiek is megkedvelték az új fiút.
EnglishWe opted for the areas of air pollution, noise and congestion.
Úgy döntöttünk, hogy a légszennyezés, a zaj és a közúti torlódások kérdéseivel foglalkozunk.
EnglishInstead, it has opted for the Muslim brotherhood of Hamas.
Ehelyett inkább a Hamász Muzulmán Testvérisége mellett tört lándzsát.
EnglishThere were times when Chavez wished he'd opted to remain in the Army.
- Chavez már régen megbánta, hogy nem maradt a seregben.
EnglishSome of the northern tribes had been co-opted by the Russians, or at least that was what he'd been told.
Az északi törzsek egy részét az oroszok megnyerték maguknak, vagy legalábbis ez a hír járta.
EnglishI'm betting that Drummond has opted for the latter.
Fogadni mernék, hogy Drummond az utóbbi megoldás mellett foglalt állást.
EnglishJunilistan has therefore opted to vote against this report.
A Júniusi Lista ezért a jelentést elutasítása mellett döntött.
EnglishFirst of all, I would like to explain to Mr Belder why we have opted for a strategic partnership.
Először is, szeretném megmagyarázni Belder úrnak, miért tettük le a voksunk a stratégiai partnerség mellett.

Other dictionary words

English
  • opted to

In the English-Swahili dictionary you will find more translations.