"optical" translation into Hungarian

EN

"optical" in Hungarian

EN

optical {adjective}

volume_up
optical
Artoo whistled mournfully, blinking his optical receptor from red to blue.
Artu izgatottan csipogott, és tekergette vörös optikai szenzorját.
Dors shook her head, eyes leveled on Plussix's amber optical sensors.
- Dors megrázta a fejét, és Plussix optikai szenzoraiba nézett.
Instructions are encoded in the side for optical reading.
- Optikai feldolgozásra szánt utasítások.
optical (also: optic, ophthalmic)
optical (also: optic, visual)
optical (also: optic, visual)
Meanwhile Tamurello worked to blind Shimrod's optical wisps and shatter his listening shells with concentrations of sound.
Eközben Tamurello azon munkálkodott, hogy megvakítsa Shimrod látó lidérceit, és megsüketítse fülelő kagylóit különféle hanglövedékekkel.

Synonyms (English) for "optical":

optical
optic

Context sentences for "optical" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd it is an optical cue that there's carrion on the bottom of the ocean.
Ez lesz itt a fényforrás, amely olyan, mintha biolumineszcens baktérium lenne.
EnglishEnter the path to %1, the optical-character-recognition command line tool.
Adja meg a(z) %1 parancssoros szövegfelismerő (OCR) program elérési útját.
English%1: National Optical Astronomy Observatories and AURA [free for non-commercial use]
%1: National Optical Astronomy Observatories és AURA [nem kereskedelmi célra ingyenesen használható]
EnglishAn engineer pulled out the isolinear optical chips from command.
A helyettes főgépész dominózik a kommunikációs vezérlő chipekkel.
EnglishAnd I can't claim for sure that the optical source brought it in, because there's bait right there.
Így megjelenik ez a dögevő, Egy nagy hatkpoltyús szürkecápa.
EnglishHe could only guess that these weapons exploited the laws of alien and subtle optical and sonic sciences.
Carse arra tippelt, hogy ezek a fegyverek egy rejtélyes, idegen fény és hangtan elvei szerint működtek.
EnglishStarting Optical Character Recognition with %1
Elindul a szövegfelismerési folyamat - %1
EnglishAs he drew closer the going got harder because ducts, pipes, optical conduits, and cross- joints thickened, converging on the hallway.
Ahogy előrébb haladt, az akna közelében elhelyezett csövek, kábelek miatt egyre nehezebben tudott mozogni.
EnglishHe used an optical scanner to transcribe the text into a personal computer and punched up the decryption program.
A szöveget szkennerrel beolvasta a gépbe, kijavította a betűfelismerő hibáit, majd ráeresztette a dekódoló programot az üzenetre.
EnglishHis loader and gunner were at their posts, the former scanning the terrain with optical sights better than his own officer's binoculars.
A töltőkezelő és az irányzó a helyén volt, előbbi az ő tiszti látcsövénél jobb optikával pásztázta a terepet.
EnglishAgain, this is not an optical trick.
EnglishSwitch it from optical to magnetic.
EnglishOK, class, optical orbits up front.
EnglishTell Captain Yeng to continue antiair coverage with electro-optical and visual means until his radar fire-control system is repaired, Sun said.
Mondja meg Jeng kapitánynak, addig is folytassa a légvédelmi tüzet elektrooptikus és közvetlen célzással mondta Szun.