"optical illusion" translation into Hungarian

EN

"optical illusion" in Hungarian

EN optical illusion
volume_up
{noun}

optical illusion
At first Vic thought he hadn't seen right; it was some sort of optical illusion.
Vic először azt hitte, nem jól lát, vagy valamiféle optikai csalódás áldozata.

Similar translations for "optical illusion" in Hungarian

optical adjective
optic adjective

Context sentences for "optical illusion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother optical illusion, and one that must have tricked good men into acute alcoholism.
Még egy optikai illúzió, egy olyan, ami képes tisztességes embereket akut alkoholizmusba dönteni.
EnglishAnd he got me challenged to figure out an optical illusion room.
Aki kihívás elé állított, hogy oldjak meg egy optikai illúzió szobát.
EnglishAt first a viewer might pass this phenomenon off as a technical glitch or an optical illusion or perhaps some sort of reflection.
A szemlélő először technikai gikszernek vagy optikai csalódásnak, esetleg visszatükröződésnek nézte volna.
EnglishPerhaps what I saw was an optical illusion, and the idea of Infinite Connectedness is pure sentimental invention.
Persze lehet, hogy pusztán optikai érzékcsalódásban volt részem, és a végtelen kapcsolat elmélete csupán érzelgős kitaláció.
EnglishIt was more than a living room; it was an optical illusion, the opposite of those jittering black-and-white images they show in lectures on how we see.
Több volt, mint egy nappali; egy optikai illúzió, ellentéte azoknak a idegesítő fekete-fehér képeknek, amiket a látás mechanizmusát bemutató előadásokon szoktak mutogatni.
EnglishThe diorama, a recent invention, which carried an optical illusion a degree further than panoramas, had given rise to a mania among art students for ending every word with RAMA.
A dioráma, az új találmány, amely a panorámánál magasabb fokra emeli az optikai csalódást, néhány festőműteremben divatba hozta a tréfás ráma-nyelvet.